Pouť do Číhoště a Želivi 16.9.2017 20. 6. 2017
Matice velehradská pořádá dne 16.9.2017 poutní zájezd do Číhoště a Želivi se zastávkou v Křižanově na zpáteční cestě.Provázet nás bude velký pěší poutník Mons. Jan Peňáz.

POUŤ VÝCHODNÍ ČECHY – ČÍHOŠŤ, ŽELIV, KŘIŽANOV

VELEHRAD
5:15 sraz účastníků na náměstí
5:30 odjezd

ZAHRÁDKA 8:00 – 9:00
kostel sv. Víta (výklad, malá výstava)
Kostel sv. Víta v Zahrádce je původně románským kostelem s částečně zachovalými gotickými nástěnnými malbami a je současně poslední zachovalou stavbou na bývalém zahrádeckém náměstí. Městečko Zahrádka bylo v 70. letech 20. století zbouráno v rámci výstavby vodního díla Švihov (vodojemná vodní nádrž Želivka). Stavba se nachází v 2. ochranném pásmu vodojemného zdroje.

ČÍHOŠŤ 9:30 – 13:00
9:30 – 11:00 výklad (Miloš Doležal), výstava na faře, geografický střed ČR
11:00 – 12:00 mše sv.
12:00 – 13:00 oběd (Hospůdka na středu)

ŽELIV 14:00 – 16:00
14:00 - prohlídka kláštera
možnost samostatné prohlídky pivovaru 130,- Kč/os
adorace v kostele/pobožnost

KŘIŽANOV 17:00 – 18:00
Památník sv. Zdislavy

VELEHRAD návrat 20:00

Kdo z Vás by měl zájem prožít jeden zářijový sobotní den na tolika zajímavých místech, neváhejte a zavolejte nám na infocentrum Velehrad tel.: 571 110 538 nebo napište na: info@velehradinfo.cz a my Vám rádi zodpovíme jakékoliv dotazy k této pouti.

Přihlašování je možné do 31.7. 2017.
Pokud vás bude větší skupinka, nabízíme zastávku po cestě.

Divadelní představení nejen pro děti 19. 5. 2017
Srdečně zveme děti v doprovodu maminek, tatínků, babiček i dědečků na divadelní představení „VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ” v podání Divadla Věž.

Brumda a Čmelda se na každého již těší a rádi si s vámi zanotují písničky oblíbené a známé.

Přijďte nebo přijeďte v sobotu 10. června 2017 v 16:00 hodin do Zimního sálu Stojanova gymnázia Velehrad.
VSTUP NA PŘEDSTAVENÍ BUDE ZE ZAHRAD (od morového sloupu).

Divadlo se uskuteční v rámci Víkendu otevřených zahrad.
Vstupné dobrovolné
IV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC 2.4. 2017 NA VELEHRADĚ 21. 2. 2017
Přijměte srdečné pozvání ke IV. pouti a setkání moravských Matic
v neděli 2.4. 2017. V letošním roce bude místem setkání Velehrad.

V 10:00 hodin zahájíme pouť mší svatou v bazilice a po ní bude následovat komentovaná prohlídka baziliky.
Od 12:00 hodin bude možnost obědu
(v případě zájmu se prosíme nahlaste nejpozději do 19.3. 2017
na info@maticevelehradska.cz). Účastník si oběd hradí sám.
V 13:00 hodin začne představování přítomných Matic a zdravice
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve Velehradském domě
sv. Cyrila a Metoděje.
Od 14:15 hodin prožijeme společnou křížovou cestu v bazilice
a po ní bude možnost návštěvy expozic a prohlídka poutního areálu.

Již nyní se těšíme na společně prožitou pouť Matic na Velehradě!
K účasti zvou Matice velehradská, Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská, Matice svatoantonínská a Matice radhošťská.


Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské dne 12.2. 2017 27. 1. 2017
Srdečně vás zveme na Zimní pouť a valnou hromadu Matice velehradské dne 12.2. 2017.
Pontifikální mši svatou bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner
v 10:00 hodin ve velehradské bazilice.
Valná hromada se bude konat v Zimním sále na Stojanově gymnáziu od 13:00 hodin.
V soutěži na sochy pro Velehrad byl vybrán vítězný návrh 23. 1. 2017
Návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka byl vybrán v soutěži na realizaci nových soch pro poutní areál na Velehradě. Výtvarné dílo, určené pro pilíře lemující vstup do areálu, má ztvárnit odkaz sv. Cyrila a Metoděje, vítězný návrh bude vytvořen ve spolupráci s Kamenictvím Jan Leitgeb v Blansku.
Komise, složená ze čtyř nezávislých členů a tří členů delegovaných vyhlašovatelem, se sešla ve čtvrtek 12. ledna 2017 a z celkem jedenácti přijatých návrhů vybrala ten vítězný. Jeho autory jsou Vladimír Matoušek a Radim Horák z Brna, realizací má být pověřeno Kamenictví Jan Leitgeb z Blanska.
Vítězný návrh, jehož rozpočet je vyčíslen na 688 500 Kč, tvoří postavy z bílého kamene se svěšenýma rukama, lze je vnímat jako alegorii učenců. Členové poroty mimo jiné ocenili sochařsky velmi přesvědčivou stylizaci. „Tváře prezentované na přiložených fotografiích modelu působí oduševněle. Bílý pískovec vyniká na pozadí,“ stojí v hodnocení poroty. Protokol o průběhu soutěže je připojen v příloze.
Samotná realizace soch bude podpořena ze sbírky, kterou Matice velehradská pro tento účel mezi svými členy vyhlásila. Dary lze posílat na účet Matice velehradské číslo 1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní symbol 2017, nebo do zprávy pro příjemce napsat slovo „sochy“.

Převzato z webu www.ado.cz
Ročenka Matice velehradské 2016 21. 1. 2017
Právě vychází Ročenka Matice velehradské 2016.
Mimo bilanci činnosti Matice a jejího hospodaření přináší Ročenka přehled dění na Velehradě ve Svatém roce milosrdenství. Velký prostor byl věnován velehradskému gymnáziu,od jehož založení uplynulo v loňském roce sto let. Dosud nereflektovaným tématem je vztah Velehradu ke Katolické moderně. Již tradičně mapují příspěvky Roberta Svatoně loňské dění na poli ekumenismu. Na cestách po „velehradských památkách“ jsme se již druhým rokem rozhodli opustit velehradský poutní areál a představit další z mnoha cyrilometodějských kostelů – tentokrát v Olomouci-Hejčíně. Dále se staly předmětem pozornosti dvě kněžské osobnosti: básník Karel Dvořák a slavista Josef Vajs. Nově dostalo v Ročence prostor téma ekologie či krajiny, které ovšem úzce souvisí s poutnictvím. To je naopak tématem již tradičním. Závěr patří velehradskému humoru.

Ročenku je možné stáhnout si elektronicky na tomto webu. (Lze kliknout na nadpis článku).
Cisterciácká pečeť 2016 IX. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín 5. listopad 21. 10. 2014
Matice velehradská Vás srdečně zve na již tradiční mezinárodní výstavu mešních a košer vín Cisterciáckou pečeť 2016.
Akce se bude konat 5. 11. od 16 hodin ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad.
Vstupné 350 Kč zahrnuje volnou degustaci, degustační sklenici
a katalog.
K poslechu a příjemné atmosféře bude hrát cimbálová muzika Cifra.

Předešlé ročníky této unikátní vinařské soutěže zaznamenaly značný ohlas jak v odborné, tak v laické veřejnosti. V soutěži
se objevilo kromě domácích téměř 75 vzorků mešních a košer vín
z Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Francie, Izraele, Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska.


Více informací naleznete v následujícím odkazu:
http://www.maticevelehradska.cz/dokument/Cisterciacka-pecet-88/
VII. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 26. - 28.9. 2016 6. 9. 2016
Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou zodpovědnost za společnost, za dary Ducha svatého pro ně, za Boží ochranu při opravách na Velehradě, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská
e-mail: info@velehradinfo.cz
tel.: 571 110 538
web: www.velehradinfo.cz

Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 150,- Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.

Vycházíme v pondělí 26. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 25. na 26. září).Trasa dlouhá 59 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že se na všechny nemusí dostat teplá voda.

Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás jen teplá večeře a snídaně.
Těžší zavazadla (batohy s oblečením , spacáky, karimatky) bude převážet doprovodné vozidlo.
Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím,
že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
Poutníky bude doprovázet kněz.

Podrobnější program o pěším putování naleznete na webových stránkách infocentra v kalendáři akcí.


Veřejná výtvarná soutěž 7. 7. 2016
Olomoucké arcibiskupství, které je spoluvlastníkem velehradské baziliky - národní kulturní památky, vyhlásilo na svátek světců sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2016, veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla, odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Po dokončení stavební části vstupu do poutního areálu je totiž potřeba dotvořit místo osazením výtvarného díla na pilíře lemující vstup.

Na webových stránkách www.ado.cz jsou zveřejněny soutěžní podmínky.
Výsledky by měly být známy na jaře příštího roku.

Můžete však přispět již nyní na účet Matice velehradské s variabilním symbolem 2017 nebo napsat slovo „sochy” do zprávy pro příjemce.
Nová kniha o velehradské bazilice 4. 7. 2016
Římskokatolická farnost Velehrad vydala ve spolupráci s Maticí velehradskou knihu Petra Hudce s názvem Kamenná čítanka: průvodce po Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Texty v ní jsou přehledně členěny do krátkých kapitol z velké části odpovídajících jednotlivým částem stavby. Dále jsou pak ještě uspořádány podle témat označených piktogramy:

Ikonografie – popis výzdoby, výklad o zobrazených výjevech,
Pro duchovní život – krátké impulsy ve vztahu k viděnému,
Dějiny umění – informace o autorství výtvarných děl, slohových proměnách aj.,
Zajímavosti – rozšiřující informace.

Publikace je doplněna barevnými fotografiemi pořízenými po obnově stavby a nechybí ani přehledný plán.
Knihu je možné si zakoupit ve velehradské bazilice nebo v informačním centru.
Kardinál Tomáš Špidlík SJ často říkával: „Krása je symbolem něčeho jiného. Čeho vlastně? Symbolem pravdy.“ Přijměte tedy pozvání ke hledání krásy i pravdy skrze četbu knihy i pouť bazilikou.