Brigáda před velehradskou poutí 3. 6. 2016
V sobotu 25.6. 2016 od 9:00 hodin proběhne brigáda před poutí, kterou Matice velehradská pořádá každým rokem.
Pokud byste rádi přispěli touto formou výpomoci, dejte prosíme vědět. e-mail: info@maticevelehradska.cz
mob.: 733 742 404
Loutkové představení pana Josefa Borka 1. 6. 2016
V rámci víkendu otevřených zahrad srdečně zveme malé i velké diváky na loutkové představení pana Josefa Borka PERLY MISTRŮ.
Loutkový koncert z děl W. A. Mozarta, N. Paganiniho, G. Bizeta a j. zazní
v sobotu 11.6. 2016 od 17:00 hodin v altánku klášterní zahrady
na Velehradě.
III. pouť moravských Matic 26. 4. 2016
V neděli 5. června se při příležitosti pouti Matice svatoantonínské uskuteční III. pouť moravských Matic na Svatém Antonínku. Začne
v 10:30 hodin mší svatou. Po obědě bude následovat poutní odpoledne.
Šesté výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ 30. 3. 2016
V sobotu 16. dubna 2016 uplyne šest let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Mše svatá k tomuto výročí bude slavena od 10:00 hodin ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Přednášky o historii Velehradu 9. 2. 2016
Matice velehradská pořádá na přelomu února a března dvě přednášky věnované velehradské historii. Obě se uskuteční na Velehradě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

Ve středu 24. února v 18:00 hodin se uskuteční přednáška Petra Havrlanta a Petra Hudce (Národní památkový ústav) na téma Fenomén pohlednice a Velehrad. Vášni pro vydávání
a sbírání pohlednic, která zachvátila Evropu
v závěru 19. století, vděčíme za to, že máme mnoho obrazových informací o podobě Velehradu před více než sto lety. Pohlednice dokumentují ale také to, jak se měnila podoba tohoto místa v nedávné době, v jakém kontextu poutníci na Velehrad pohlíželi. Co psali svým blízkým z pouti?


Druhá přednáška uspořádaná ve středu 2. března seznámí zájemce s novými archeologickými objevy na Velehradě. Přednášejícími budou Zdeněk Schenk a Jan Mikulík (Archaia Olomouc) a Radim Vrla (Národní památkový ústav).
Od zahájení obnovy poutního místa Velehrad v prvním desetiletí 21. století stále roste naše poznání o středověké podobě velehradského kláštera. Zpřesňují se ovšem také informace
o tom, jak vypadal v raném novověku. Nacházené předměty výmluvně svědčí o každodennosti mnišského života.
VALNÁ HROMADA MATICE VELEHRADSKÉ 5. 1. 2016
Vážení a milí členové Matice velehradské, srdečně Vás zveme na Valnou hromadu Matice velehradské, která bude zároveň volební.
Bude se konat v neděli 7. února 2016
v Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě.

Začátek v 10:00 hodin slavením mše svaté v bazilice.
Nová Ročenka Matice 21. 1. 2016
V lednu 2016 vychází Ročenka Matice velehradské. Již tradičně přináší informace nejen o činnosti spolku v uplynulém roce a výhled do roku letošního, nýbrž také impulsy pro duchovní život, články věnující se historii i současnosti Velehradu. Akcentovaným tématem je Svatý rok milosrdenství, v němž se Svatá brána velehradské baziliky stává jedním z míst, kam je možné putovat. Dále pak například nebezpečí islámského extremismu. Mezi autory příspěvků jsou členové olomouckého Centra Aletti P. Pavel Ambros SJ, P. Michal Altrichter SJ, předseda Matice velehradské a křtinský farář Mons. jan Peňáz, prof. P. Petr Piťha a další. V elektronické podobě si můžete Ročenku stáhnout na webových stránkách Matice velehradské. (Lze kliknout na nadpis tohoto článku)
Modlitba Matice velehradské za Francii 16. 11. 2015
Členové Matice velehradské jsou v modlitbě spojeni s Francouzi, obětmi a pozůstalými po teroristickém útoku. Nejbližším pojítkem mezi námi jsou maželé Mestelanovi, z jejichž iniciativy byla na Velehradě postavena Kaple Pražského Jezulátka. Jsme přesvědčeni, že řešením pro Francii i celou Evropu je žité křesťanství.
Pouť „Z Velehradu na Svatý Hostýn” 7. 9. 2015
pro ty, kdo nemohou na národní pouť ve Staré Boleslavi, ale mohou se modlit nohama:
Letos jsme prosili za římskou synodu o rodině, za mír, vláhu a za obnovení víry, naděje a lásky v našem národě. A také za nemocné a kněze v těžkostech a rodiny v těžkostech a nové rodiny.

V sobotu 26.9.2015 ve 12 hodin jsme vyšli z velehradské baziliky,
bylo nás 24, nejmladší je 9 letá Maruška z Těšínska, pršelo jen chvilku, šlo se pěkně, lidé nás většinou sami a křesťansky zdravili, cyklisté byli velmi milí a vstřícní,
v Napajedlích jsme zahlédli poslední přípravy na svatováclavský večer,
zakončili jsme v Pohořelicích, díky obětavosti pana faráře a farníků a vstřícnosti obce byla mše svatá v kostele a malé pohoštění a nocleh na zámku, kde obec zřídila Domov pokojného stáří.
Pán Bůh zaplať.
Pán Bůh zaplať za tradičně milé přijetí v Oldřichovicích a na Svaté Vodě.
Pán Bůh zaplať za přijetí ve Štípě otci Františkovi, sestrám i rodině Ponížilové, Pán Bůh zaplať děvčatům z Lukovečka.
Díky manželům Tutkovým nám těžší zavazadla převezli, jako dřívě, když kařdé poutní procesí doprovázely žebřiňáky tažené koňmi.
Pouť jsme uzavřeli vstupem do baziliky právě při svátostném požehnání. Pak jsem využili služeb otců jezuitů ke svátosti smíření a dovršili mší sv. v 15 hodin ke cti sv. Václava a na úmysly pouti i poutníků.
Bohu díky ZA POČASÍ
Panně Marii díky.
Sv. Cyrilu a Metoději, všem svatým a andělům strážným díky.
A všem dobrodincům Pán Bůh odplať a naděl.
A vy milí poutníci, poutnice i pouťátko, byli jste dobří.
Cisterciácká pečeť - VIII.ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín na Velehradě 24. 10. 2015
Dne 7. listopadu 2015 se uskuteční již VIII.ročník mezinárodní výstavy mešních
a košer vín - Cisterciácká pečeť, na kterou jste srdečně zváni. Předešlé ročníky této unikátní vinařské soutěže zaznamenaly značný ohlas jak v odborné, tak i v laické veřejnosti. V soutěži se objevilo kromě domácích téměř
80 vzorků mešních a košer vín z Itálie, Rakouska, Německa, Slovenska, Francie, Izraele, Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska a Moldávie. Právě toto její zaměření a neopakovatelná atmosféra prostor bývalého kláštera ji odlišuje od jiných „koštů” v regionu.

Zahájení výstavy se uskuteční na Stojanově gymnáziu v 16:00 hodin, kdy hlavní vítěz obdrží historizující bronzovou pečeť představující emblém soutěže.

Degustaci doprovodí svojí hudbou cimbálová muzika Cifra.
Cena vstupenky je 300 Kč, v ceně koštu je zahrnuta degustační sklenice a katalog.

Více informací najdete na stránkách Matice velehradské:
V záložce Akce Matice