Cisterciácká pečeť

8. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín Velehrad 7. listopad 2015

Největší moravské poutní místo Velehrad je již po staletí symbolem setkávání kultur Východu a Západu. Kulturu východní sem přinesli soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj, kulturu západní členové řádu cisterciáků, kteří zde působili v letech 1205-1784. Jedním z důvodů, proč se Matice velehradská, která se stará o všestranný rozvoj poutního místa, rozhodla uspořádat soutěž a výstavu mešních a košer vín, byl fakt, že to byli právě cisterciáci, kteří začali na Velehradě pěstovat révu vinnou.

Hlavním cílem této kulturně společenské akce je podpora výroby a prodeje domácích i zahraničních mešních a košer vín, zprostředkování výměny zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru a prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli. Touto akcí chceme také přispět k bližšímu poznání rozdílných kultur.

Předešlé ročníky této unikátní vinařské soutěže zaznamenaly značný ohlas jak v odborné, tak v laické veřejnosti. V soutěži se objevilo kromě domácích téměř 70 vzorků mešních a košer vín z Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Francie, Izraele, Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska.

Do soutěže je možné přihlásit vína, která odpovídají platným právním předpisům a která jsou uznána jako vína mešní nebo košer. Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií:

- bílá vína tichá bez ohledu na zbytkový cukr

- růžová vína tichá bez ohledu na zbytkový cukr

- červená vína tichá bez ohledu na zbytkový cukr

- vína ledová, slámová, výběry z bobulí a výběry z cibéb

Mezinárodní výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť je registrována Vinařským fondem ČR.

Informace pro vystavovatele jsou uvedeny níže.


„Víno představuje svátek. Dává člověku pocítit slávu stvoření… Dává nám tušit něco z konečné slavnosti Boha a lidstva, k níž míří očekávání Izraele.“

Papež Benedikt XVI.


Příští, již 9. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín Velehrad, se uskuteční 5. listopadu 2016.Cisterciácká pečeť v médiích
Cistercickou pečeť udělili vínu z Kalifornie z roku 2013 (Článek J. Jelínkové pro Slovácký deník, 11.11. 2015)
Cisterciácká pečeť zamířila do Znovínu Znojmo (Článek Z. Skaličky pro Slovácký deník, 9.11.2014)
Na Velehradě ochutnávali víno papežů (Článek Z. Skaličky pro Slovácký deník, 10.11.2013)
Cisterciácké pečeti bude kralovat tramín (Článek Z. Skaličky pro Slovácký deník, 6.11.2013)


Fotogalerie z Cisterciácké pečeti zde
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
V neděli 5. června se při příležitosti pouti Matice svatoantonínské uskuteční II...
V sobotu 16. dubna 2016 uplyne šest let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. M...
Matice velehradská pořádá na přelomu února a března dvě přednášky věnované veleh...
Vážení a milí členové Matice velehradské, srdečně Vás zveme na Valnou hromadu Ma...

Matice Velehradská ® 2016 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2016