Poutnictví

Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2018

(Plány se dělat mohou, dokonce musí, ale vždy musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh a budeme živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15. ) Poutě pořádají matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit pro všechny.

XXXVII. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 17.2. 2018 v 9.30 při mši sv. v kostele sv. Klimenta, pak po sobotních a nedělních etapách jednou za měsíc

XXI. Železný poutník - 50 km za jednu noc, začínáme na Sv. Kopečku mší sv. v 18:00, cíl na Sv. Hostýně při mši sv. v 7:15 h. - datum bude upřesněno

V. pouť moravských maticí - asi Zašová neděle 15.4. od 10 hod.

IX. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června - 60 km

XI. ročník Svatý Hostýn - Velehrad, pondělí 2. 7. - středa 4. 7. - 60 km

zároveň VIII. Moravská Compostela: Svatý Kopeček - Pavlovice - Svatý Hostýn - Štípa -Napajedla - Velehrad, sobota 30.6. - středa 4.7. - 110 km

VI. pouť ze Sv. Antonínka se přidá ve středu 4.7. - 30 km, a přidají se poutníci, kteří od nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst

XI. pouť mladých z Opavy - začátkem prázdnin jdou přímo na Velehrad - 150 km, podrobnosti na: www.opavskapout.wz.cz

XVIII. pěší pouť (hvězdicová): Nové Veselí - Velké Meziříčí - Křtiny, Vranov n/D - Znojmo - Žarošice, Rad. Svratka - Vítochov - Vír - Olešnice - Sloup, Brno Bystrc, Olomouc, Ratíškovice, Skalica, Ostrožská Lhota, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Nedachlebice – všichni na Velehrad, pondělí 20. - sobota 25.8. - 150 km, 25.8. večer hudební festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská

IX. svatováclavská pouť: Velehrad - Pohořelice - Štípa - Svatý Hostýn, pátek 28.9 - neděle 30. 9. - 60 km

Podrobnosti o těchto poutích naleznete na www,poutnik-jan.cz na stránkách (a podstránkách) v kategorii PĚŠÍ POUTĚ NA VELEHRAD

anebo na adresách uvedených v dalším odstavci

Dotazy, návrhy, připomínky a přihlášky prosím na mou adresu penaz.vm(.)seznam.cz - kromě poutě tatínků (markovic(.)arcibol.cz) a pěší pouti z Opavy na Velehrad (opavskapout(a)seznam.cz). Ti, kdo chtějí vycházet v sobotu 30.6.2018 ze Svatého Kopečka ať se hlásí na: m.svatokopecka@tiscali.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně v pondělí 2.7.2018 ať se hlásí na: matice@hostyn.cz Na všechny poutě zve Mons. Jan Peňáz.


"Proč lidé rádi putují na svatá místa?
Ten zvyk je známý ve všech světových náboženstvích. Cesta, jak píše Dostojevskyj, je obraz života, který se nezastaví a který nekončí. Kam vede? Člověk se bojí, že jde do neznáma. Ten, kdo jde na pouť, si je jistý, že skončí u nějaké svatyně, že se tam setká se skutečností, která je svatá."

kardinál Tomáš Špidlík SJ

„Domnívám se, že církevní turistika alias poutě patří k počátkům naší historie a vůbec k historii evropského kontinentu. Křesťanství totiž vytvořilo mezinárodní společenství bez rozdílu národnosti a rasy. Poutníci z celého světa se nejdříve vydávali na místa, kde působil a žil Ježíš Kristus. Později to byla místa spojená s působením apoštolů a dalších významných světců. Na těchto cestách lidé získávali zkušenosti, poznatky a nová přátelství. I dnes dostává církevní turistika studijní, kunsthistorický a kulturní rozměr.“

kardinál Dominik Duka
V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž.

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se „nedostalo“: Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: „V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ.“ Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...
Matice velehradská pořádá dne 4.11.2017 desátý, jubilejní ročník této jedinečné ...
Podzimní beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě pro...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017