Poutnictví

Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2017

(Plány se dělat mohou, dokonce musí, ale vždy musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh a budeme živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15. ) Poutě pořádají matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit na všechny.

XXXVI. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 18.2. 2017 v 9.30 při mši sv. v kostele sv. Klimenta, pak po sobotních a nedělních etapách jednou za měsíc

XXXVI. pouť z Nového Jičína bude zahájena ve Španělské kapli u nemocnice v neděli 26.2. ve 13.00 požehnáním na cestu, pak po nedělních etapách jednou za měsíc

XX. Železný poutník - 50 km za jednu noc, začínáme 31.3. na Sv. Kopečku mší sv. v 18:00, cíl na Sv. Hostýně 1.4. při mši sv. v 7:15 h.

IV. pouť moravských maticí - Velehrad neděle 2.4. od 10 hod.

VIII. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června - 60 km

X. ročník Svatý Hostýn - Velehrad, neděle 2. 7. - úterý 4. 7. - 60 km

zároveň VII. Moravská Compostela: Svatý Kopeček - Pavlovice - Svatý Hostýn - Štípa -Napajedla - Velehrad, pátek 30.6. - úterý 4.7. - 110 km

V. pouť ze Sv. Antonínka se přidá v úterý 4.7. - 30 km, a přidají se poutníci, kteří od nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst

X. pouť mladých z Opavy od 3. do 9. července, jdou přímo na Velehrad - 150 km, podrobnosti na: www.opavskapout.wz.cz

XVII. pěší pouť (hvězdicová): Netín - Velké Meziříčí - Křtiny, Vranov n/D - Znojmo - Žarošice, Rad. Svratka - Vítochov - Vír - Olešnice - Sloup, Brno Bystrc, Olomouc, Ratíškovice, Skalica, Ostrožská Lhota, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Nedachlebice – všichni na Velehrad, pondělí 21. - sobota 26.8. - 150 km, 26.8. večer hudební festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská

VIII. svatováclavská pouť: Velehrad - Pohořelice - Štípa - Svatý Hostýn, čtvrtek 28.9 - sobota 30. 9. - 60 km

  • a také: ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Moravského krasu: úterý 25.7.2017 od 04:44 do 20:44 hodin na sv. Jakuba - patrona poutníků - cca 55 km
Dotazy, návrhy, připomínky a přihlášky prosím na mou adresu penaz.vm(.)seznam.cz - kromě poutě tatínků (markovic(.)arcibol.cz) a pěší pouti z Opavy na Velehrad (opavskapout(a)seznam.cz). Ti, kdo chtějí vycházet v pátek 30.6.2017 ze Svatého Kopečka ať se hlásí na: m.svatokopecka@tiscali.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně 2.7. ať se hlásí na: matice@hostyn.cz

Na všechny poutě zve Mons. Jan Peňáz.

"Proč lidé rádi putují na svatá místa? Ten zvyk je známý ve všech světových náboženstvích. Cesta, jak píše Dostojevskyj, je obraz života, který se nezastaví a který nekončí. Kam vede? Člověk se bojí, že jde do neznáma. Ten, kdo jde na pouť, si je jistý, že skončí u nějaké svatyně, že se tam setká se skutečností, která je svatá."
kardinál Tomáš Špidlík SJ

„Domnívám se, že církevní turistika alias poutě patří k počátkům naší historie a vůbec k historii evropského kontinentu. Křesťanství totiž vytvořilo mezinárodní společenství bez rozdílu národnosti a rasy. Poutníci z celého světa se nejdříve vydávali na místa, kde působil a žil Ježíš Kristus. Později to byla místa spojená s působením apoštolů a dalších významných světců. Na těchto cestách lidé získávali zkušenosti, poznatky a nová přátelství. I dnes dostává církevní turistika studijní, kunsthistorický a kulturní rozměr.“

kardinál Dominik Duka

V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž.

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se „nedostalo“: Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: „V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ.“ Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Matice velehradská pořádá dne 4.11.2017 desátý, jubilejní ročník této jedinečné ...
Podzimní beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě pro...
AKCE BYLA PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ ZRUŠENA!
Matice velehradská pořádá Duchovní obnovu pro členy Matice velehradské 17. - 19....

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017