Ročenka 2015

Elektronickou verzi Ročenky je možné si stáhnout zde.

Obsah


J. Peňáz: Slovo předsedy Matice / 4
V. Bajajová a P. Hudec: Činnost Matice velehradské v roce 2015 / 6
F. Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2015 / 10
Plánované aktivity Matice velehradské v roce 2016 / 12
Pozvánka na Valnou hromadu Matice velehradské / 13

Svatý rok milosrdenství
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství / 15
Podmínky k získání plnomocného odpustku skrze projití Svatou branou / 16
P. Ambros: Obydlí, šat a hostina – malý program pro Svatý rok milosrdenství / 17
Drobnosti otce Tomáše Špidlíka k Svatému roku milosrdenství / 21
P. Hudec: Inspirace velehradské baziliky pro Svatý rok milosrdenství / 23

V Cyrilometodějské škole
P. Piťha: Co říká odkaz sv. Cyrila a Metoděje poutníkům na Velehrad
po trpkých lekcích od islamistů koncem minulého roku / 27
P. Ambros: Islám a návrat ke křesťanské statečnosti / 29
M. Altrichter: Držme Pánovo Srdce ve svých dlaních! / 31
Kázání svědka víry Aloise Kajpra SJ (1902–1959) v době komunismu / 34

Z Velehradu aktuálně
P. Číhalová: Rok 2015 na Velehradě / 38
P. Přádka: Finis coronat opus / 45
J. Vlčková: Festival duchovní hudby na Velehradě / 47

Jednota křesťanů
R. Svatoň: Perspektivy světového ekumenismu ve světle událostí r. 2015 / 49
A. Kindlerová: Kontakty velehradského unionistického hnutí se západní Evropou / 60

Osobnosti
P. Hudec: Velehrad a Josef Vašica / 66
Velehradské památky
P. Hudec: Kaple svatého Vendelína na Velehradě / 68
K. Trňáková: Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově / 70

Poutnictví
Informace o pěších poutích v roce 2016 / 72
J. Peňáz: Levý Hradec - Velehrad / 74
Poděkování pěších poutníků na Velehrad L. P. 2015 / 75
J. Peňáz: Sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou postavila další dvě zastavení / 76

Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské / 77
Přihláška do Matice / 78
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Přijměte srdečné pozvání ke IV. pouti a setkání moravských Matic v neděli 2.4....
Srdečně vás zveme na Zimní pouť a valnou hromadu Matice velehradské dne 12.2. 20...
Návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka byl vybrán v soutěži ...
Právě vychází Ročenka Matice velehradské 2016. Mimo bilanci činnosti Matice a j...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017