Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.
Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 – 1941 a 1946 – 1948 a Velehradské zprávy (1920 – 1941, 1946 – 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě.

Ročenka 2016
Ročenka 2015
Ročenka MV 2014
Ročenka MV 2013
Ročenka MV 2012
Ročenka MV 2011
Ročenka MV 2010
Ročenka MV 2009
Ročenka MV 2008
Ročenka MV 2007Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Matice velehradská pořádá dne 16.9.2017 poutní zájezd do Číhoště a Želivi se zas...
Srdečně zveme děti v doprovodu maminek, tatínků, babiček i dědečků na divadelní ...
Přijměte srdečné pozvání ke IV. pouti a setkání moravských Matic v neděli 2.4....
Srdečně vás zveme na Zimní pouť a valnou hromadu Matice velehradské dne 12.2. 20...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017