Galerie - Prezentace knihy

Prezetace knihy prof. Piťhy na Velehradě v rámci Zimní pouti a Valné hromady Matice velehradské 12. 2. 2012 (Foto F. Ingr)
Prezentace knihy v Olomouci 7. 2. 2012 za účasti olomouckého biskupa Josefa Hrdličky(Foto Jiří Gračka)
Prezentace knihy ve Zlíně 9. 2. 2012 za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše (Foto Petr Zákutný)
Prezentace knihy studentům Stojanova gymnázia Velehrad
Vernisáž ilustrací Kláry Folvarské-Roseové ke knize Slyšte slovo a zpívejte píseň 4. 7. 2012 - Velehrad (Foto P. Hudec a Z. Skalička)
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...
Matice velehradská pořádá dne 4.11.2017 desátý, jubilejní ročník této jedinečné ...
Podzimní beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě pro...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017