KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontakt

MATICE VELEHRADSKÁ Z.S.
U Lípy 302
Velehrad 687 06

Tel.: 571 110 538 (infocentrum)
Mobil: 733 742 404 (asistentka MV)

E-mail: info@maticevelehradska.cz

www.maticevelehradska.cz

IČO: 270 49 825
č.ú.: 1419526399/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0014 1952 6399

BIC: GIBACZPX