POUTNICTVÍ

"K poutnímu místu patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových tajemství. Děkuji všem, kteří přispějí k jejich vybudování a vydání výmluvného svědectví o naší době i dalším generacím."

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský

Hvězdicová pěší pouť XXII. ročník


27.08.2022

Přípravná etapa: neděle 21.8. 2022 v 16 hodin sraz u Cyrilometodějské lípy mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy - modlitba a pak pěšky do N. Veselí - 5,2 km, tam večeře a nocleh, další přípravná etapa: Radešínská Svratka - Vítochov

Pondělí 22.8.v 8.00 hodin z kostela sv. Václava v Novém Veselí přes Kotlasy a Ostrov a v 15.15 je mše sv. v Netíně a dojdeme do Velkého Meziříčí

Začátky dalších proudů: Vranov n. D. (s poutníky z Jeníkova u Teplic), Vítochov, Sebranice u Litomyšle,

V úterý 23.8. pokračujeme dál ze Znojma, Vel. Meziříčí a Olešnice.

Další místa startů:

24.8. pravděpodobně Olomouc, Brno Bystrc,

25.8. Skalica, Ratíškovice

26.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic

27.8. Uh. Brod, Nedachlebice

V sobotu 27.8. se všechny ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes.

Na Velehradě v sobotu 27. 8. 2022

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence

11:30 MŠE SV. - slouží o. biskup Josef Hrdlička

15:00 přednáška: Mons. Jindřich Bartoš: O zakladateli velehradského kláštera Vladislavu Jindřichovi, markraběti moravském, který zemřel r. 1222 , požehnání a rozloučení

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky: Mons Jan Peňáz, https://www.poutnik-jan.cz/ P. M. Dunda, https://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz


PĚŠÍ POUŤ

30.06.2022 - 04.07.2022

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež¨
2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

XV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XII. Moravská Compostela

ve dnech čtvrtek 30.6. - pondělí 4.7.2022

- s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán ........

S pomocí Boží putujeme potřinácté vstříc Pánu

Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete odkaz na zprávy z minulých poutí, abyste si mohli udělat obrázek:

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské,

každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

Přihlášky pro nastupující v úseku mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem hlaste do 15.6. 2022 na mail. jednatel@maticesvatokopecká.cz, nebo na číslo 606732726.

Ti, kdo se přidají až na Svatém Hostýně 2.7., ať se hlásí na: matice@hostyn.cz.

POUTNÍ TRASA:

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

Čtvrtek 30.6.2022 Sv. Kopeček - Pavlovice u Přerova, 30 km
Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod,
Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.), Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),
Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. - občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),
Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí i se snídaní už při startu.

Pátek 1.7. 2022 Pavlovice - Sv. Hostýn, 20 km
Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,
Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),
Ochozy (11:50 přích., Anděl Páně a HNED odchod) Bílavsko (12:45 přích.; 12:50 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:30 přích.; odpolední přestávka na občerstvení, PÁN BŮH ZAPLAŤ! 14:30 odch.), Pod Valy (15:20 přích.; 15:35 odch.)
Na Sv. Hostýně: HNED vstup do baziliky, ubytování,
mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené.
V letošním roce došlo k navýšení ceny ubytování i stravy. Postel se spacím pytlem je za 170Kč + 10Kč poplatek obci. Cena stravy je nyní 135Kč večeře a 130Kč snídaně, ale zaručit ji nemůžeme. Restaurace jsou samostatné.

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

Sobota 2. července 2022 Sv. Hostýn - Štípa, 20 km
Snídaně z vlastních zdrojů, připravena bude jen pro předem přihlášené.
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále
už v 9:00
- mše svatá s ostatními poutníky - v bazilice
po ní odchod, cca 10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, odchod dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45
14:45 - LUKOVEČEK zastávka, občerstvení, odchod 15:45
16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA
cca 17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie, přivítání, účast na mši sv. - večeře u kostela, nocleh v sokolovně

Neděle 3. července 2022 Štípa - Napajedla 25 km
v 7 h. odcházíme od poutního kostela
krátká zastávka ve Zlíně - dle možnosti modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba, pak rychle lesemke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a zastávka v Oldřichovicích - mše svatá a sbírka pro farnost, občerstvení
Příchod do Napajedel, pobožnost u hrobu Aničky Zelíkové, přesun ke klášteru a ubytování, MOŽNOST UMYTÍ, DVĚ UMÝVÁRNY, CELKEM 5 SPRCH, krátký odpočinek, pak do kostela, 18:00 bohoslužba, po ní poutnická večeře na faře,

Pondělí 4. července 2022 Napajedla- Velehrad, 23 km
5:30 nebo 6:00 budíček - ZÁLEŽÍ NA TOM, KDY BUDE VEČERNÍ MŠE SV. NA VELEHRADĚ, pravděpodobnější je varianta v 16:00, bude upřesněno, hned jak vyjde program Dní dobré vůle
6:00 nebo 6:30 snídaně na faře
6:30 nebo 7:00 odchod z fary
7:15 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,
8:00 zastávka u Spytihněvi, novojičínští poutníci nás dohoní 7:40
Panel č. 6 Babice - občerstvení - 8:30 - 8:45 ---8:20 - 8:30
HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:00 - 10.15 ---
Panel č. 4 - SUŠICE kolem 10:30-- 10:45 ----9:30 - 10:00
10:45 nebo 11:45 příchod do Jalubí - Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak v domě zahrádkářů občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 12:30 odchod
Panel č. 3 Jalubí 13:05 - 13:20, horní okraj Modré 13:30
Panel č. 2 MODRÁ u skanzenu - přivítání 13:40 - 13:55
14:00 nebo 15:00 - Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s ostatními poutníky, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,
14:20 - 14:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky a růženec
15:00 nebo pravděpodobně až 16:00 mše svatá, po ní předávání poutních listin na Infocentru, pro přihlášené možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje s dostatečnými odstupy.
19:30 večer lidí dobré vůle

Úterý 5. července 2022: mše svaté v bazilice v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy,
na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá,
15:00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu v bazilice

Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

Poplatky - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:

Při registraci každý zaplatí něco na doprovodná vozidla (PH + řidič).

Velehrad - na posteli nebo na karimatce: 100,- Kč, spacáky svoje

K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně
Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto: radostný růženec za naši vlast, růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany, bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za církev po celém světě

PUTUJEME
* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 12. výročí + poutníka Stanislava Budaře
* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO
* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme
* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím
* s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Podrobné zprávy o všech poutích v minulosti najdete zde:

https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/prehled-pouti-na-velehrad-i-z-velehradu/


V roce spásy 2022 - s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4, 15 Dá-li Pán ...

putujeme pěšky na Velehrad poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

a za překonání překážek (coronavirus a další) a též za příznivé počasí, za mír, za církev, za vlast a za rodiny a mládež, představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci

A PŘESNĚ PODLE SMĚRNIC PLATNÝCH V TÉ DOBĚ:


41. ročník z Levého Hradce bude jako vždy po etapách, první začne v sobotu 19. února v 9:30 h. (podrobnosti úplně dole)

12. ročník Moravské Compostely ze Sv. Kopečka začíná ve čtvrtek 30. června v 7 h. ráno a putujeme přes Svatý Hostýn (odtud už 15. ročník)

22. ročník Hvězdicové pouti z více míst začne v pondělí 22. srpna, závěr pouti v sobotu 27.8. v 10 h před velehradskou bazilikou, pak obnova zasvěcení, růženec a mše sv.

13. ročník svatováclavské pouti z Velehradu na Svatý Hostýn začíná v pondělí 26. 9. v 10 h. v bazilice mší sv. v kapli Matky Unie

To vše k slávě Boží,

pod ochranou andělů strážných

s dodatkem:

Dá-li Pán Bůh 

a další ...
hledejte i na stránkách poutníka Petra Hirsche https://www.pout.eu/


KAŽDÝ POUTNÍK JDE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!

V poutnickém uzlíčku s sebou neseme

1) poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈

2) poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) prosby za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše

4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

41. cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad (po etapách) 2022

(19 etap, většinou v sobotu a v neděli)

Levý Hradec - Brandýs nad Labem - Poříčany - Kolín - Řečany nad Labem - Heřmanův Městec - Chrast - Luže - Litomyšl - Opatov - Městečko Trnávka - Moravičany - Litovel - Svatý Kopeček - Brodek - Němčice nad Hanou - Morkovice - Koryčany - Boršice - Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2022

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XXII. ročník), kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.

Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz.


Prozatímní itinerář 41. Cyrilometodějské pouti 2022:

(může ještě dojít k drobným úpravám nebo změnám)

nultá etapa: So 15.1.

Odolena Voda - Drasty - Husinec - Řež - Levý Hradec 14 km

odjezd autobusem č. 373 v 8,30 od metra C Kobylisy do Odolena Vody (příjezd 9,02). Po prohlídce kostela s otcem Kamilem do Drast (klášter karmelitek ve výstavbě), zde občerstvení v altánku (buřty s sebou) a cca 8,5 km na Levý Hradec. Odsud odjezd busem č. 350 nebo 340 nebo vlakem.

mapka: https://mapy.cz/s/cejofakada

Dvoudenní etapy:

I. etapa: So 19.2. 2022
Levý Hradec - Brandýs nad Labem
25,5 km

odjezd buď autobusem z Dejvické č. 340 (buď 8,32-8,54 nebo 9,02-9,24 vlakem z Masarykova nádraží 8,42 do st. Roztoky-Žalov (9,00), odtud pěšky na hradiště. Mše sv, u sv. Klimenta na hradišti v 9,30, odchod po mši k přívozu Klecánky a dále podle trasy na mapce (občerstvení raději s sebou, abychom to stihli do Brandýsa). Z Brandýsa se dá dojet zpět do Prahy autobusy z náměstí.
mapka: https://mapy.cz/s/hutetacotu

II. etapa: Ne 20.2:
Brandýs nad Labem / Stará Boleslav - Poříčany (nádraží)
25 km
mapka: https://mapy.cz/s/pojarepema

III. etapa: So 19.3.
Poříčany - Kolín
25 km
mapka: https://mapy.cz/s/rehulopenu

IV. etapa: Ne 20.3.
Kolín - Řečany nad Labem
25,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/redubanema

V. etapa: So 23.4.
Řečany nad Labem - Heřmanův Městec
20,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/gakategude

VI. etapa: Ne 24.4.
Heřmanův Městec - Chrast
21 km
mapka: https://mapy.cz/s/kecubefaju

Tři etapy najednou:

VII. etapa: Pá 13.5.
Chrast - Luže
11,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/govahokalo

VIII. etapa: So 14.5.
Luže - Litomyšl
25 km
mapka: https://mapy.cz/s/gubefufagu

IX. etapa: Ne 15.5.
Litomyšl - Opatov (zastávka)
19,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/lonahocoho

X. etapa: So 18.6.
Opatov (zastávka) - Koclířov - Městečko Trnávka
26,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/mufocakohe

XI. etapa: Ne 19.6.
Městečko Trnávka - Moravičany
25 km
mapka: https://mapy.cz/s/novecuhedu

Tři etapy najednou:

XII. etapa Pá 15.7.
Moravičany - Litovel
13 km
mapka: https://mapy.cz/s/pobasanege

XIII. etapa: So 16.7.
Litovel - Svatý Kopeče
25,5 km
mapka: https://mapy.cz/s/jofajagepu

XIV. etapa: Ne 17.7.
Svatý Kopeček - Brodek
19 km
mapka: https://mapy.cz/s/gulutozeco

Čtyři poslední etapy:

XV. etapa: Út 23.8.
Brodek - Němčice nad Hanou
25 km
mapka: https://mapy.cz/s/jecesosotu

XVI. etapa: St 24.8.
Němčice nad Hanou - Morkovice
12 km
mapka: https://mapy.cz/s/demogazece

XVII. etapa: Čt 25.8.
Morkovice - Koryčany
20 km
mapka: https://mapy.cz/s/legavolula

XVIII. etapa: Pá 26.8.
Koryčany - Klimentek - Boršice
19 km
mapka: https://mapy.cz/s/losobofoze

XIX.etapa - s ostatními poutníky: So 27.8.
Boršice - Velehrad

mapka: (po silnici) https://mapy.cz/s/madesetozu 7,8 km
mapka (po cyklostezce): https://mapy.cz/s/jodumabezo 8,2 km

Celkem v roce 2022 z Levého Hradce na Velehrad: 366,5 km

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.

Modlíme se je na tyto úmysly:

Dopoledne

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály.


Kontakty na organizátory

"pražské" větve pouti:

Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo pevná linka: 286 891 447


Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz


Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž. 

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se "nedostalo": Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: "V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ." Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.