ODKAZY

www.velehradinfo.cz - webový portál poutního místa Velehrad, na kterém sdílí informace všechny instituce chápající toto místo jako Velehrad víry https://www.jesuit.cz/velehrad - stránky farnosti Velehrad

www.velehrad.cz - internetové stránky obce Velehrad

www.farnostvelehrad.cz - stránky římskokatolické farnosti Velehrad

www.jesuit.cz - stránky jezuitského řádu

www.stojanov.cz - Poutní a exerciční dům

www.sgv.cz - Stojanovo gymnázium Velehrad

www.velehrad.eu - dny lidí dobré vůle (koncert a další akce v předvečer hlavní pouti)

www.ado.cz - Arcibiskupství olomoucké

www.aletti.cz - studijní a výzkumné středisko , zaměřené k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě, které vychází z cyrilometodějské tradice


www.poutnik-jan.cz - osobní stránky otce Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské

www.hostyn.cz - internetové stránky nejvýznamnějšího moravského mariánského poutního místa a partnerské organizace MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

www.antoninek.cz - stránky poutního místa Sv. Antonínek a římskokatolické farnosti Blatnice pod sv. Antonínkem, stránky spolku matice svatoantonínské

www.maticesvatokopecka.cz - stránky spolku Matice svatokopecké

www.matice-radhost.cz - stránky spolku Matice radhoštské


www.proglas.cz - radio Proglas

www.tvnoe.cz - televize dobrých zpráv


klaster-vyssibrod.webdesignum.cz - stránky cisterciáckého kláštera Vyšší Brod, který je nositelem cisterciácké tradice v České republice

www.SSCM.sk - Spolok sv. Cyrila a Metoda - nábožensko a kulturně-výchovný spolek řeckokatolíků na Slovensku

www.ukm.ff.ukf.sk - Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. (V Nitře na Slovensku rozvíjí obdivovatelé sv. Cyrila a Metoděje úctyhodné dílo na poli vědy.)

www.dekanstvivm.horacko.com - stránky našich přátel, kteří putují pěšky na Velehrad