POUTNÍ CESTA PO EVROPĚ

POUTNÍ CESTA KŘESŤANSKOU EVROPOU

Po návratu ze své pěší pouti po křesťanských kořenech Evropy z Vézelay v Burgundsku do Kyjeva (od 12/4 do 27/9 2004 - 4000 km) se manželé Robert a Claudia Mestelanovi z Velleron nedaleko Avignonu s dalšími přáteli rozhodli zbudovat Poutní cestu křesťanskou Evropou (La Route de l´ Europe chrétienne). Přejí si, aby od Fatimy v Portugalsku až na Ukrajinu byl náš světadíl Evropa propojen svatyněmi a poutními zastaveními.
Z hlavní trasy budou vycházet odbočky do Anglie a Irska, do skandinávských zemí, přes Itálii na Maltu a přes Balkán a Řecko až na ostrov Patmos.

Proto založili sdružení se stejným názvem, které má ve Francii právní subjektivitu a užívá svůj vlastní znak: Ježíšovo a Mariino korunované Srdce uprostřed symbolů sjednocené Evropy. Heslem sdružení jsou Ježíšova slova: Já jsem Cesta, Pravda a Život. Toto sdružení daruje každé zemi jedno zastavení s přáním, aby se budovala další, takže cesty mezi poutními svatyněmi budou takto vyznačeny po celé Evropě. "Naším cílem je postavit nejméně jedno zastavení v každé zemi Evropské unie, zvláště v těch, které do ní nedávno vstoupily."

První zastavení v nových zemích Unie postavili ve Wadowicích. Bylo požehnáno 13. května 2006.
V kapličce je soška Panny Marie Fatimské a na základně reliéf Jana Pavla II.


Proč kaplička

"Poutní zastavení (kaplička, Boží muka) není katedrála nebo svatyně, ale vede k nim, je to značka víry, silné znamení, které všem připomíná, že hmotné věci nemohou nahradit duchovní hodnoty, neboť jen ty vytvářejí velikost člověka."

Proč na Velehradě?

Pro druhé zastavení v nových evropských zemích byl vybrán Velehrad, protože zde začala evangelizace slovanských zemí s příchodem sv. Cyrila a Metoděje r. 863, které Jan Pavel II. vyhlásil patrony Evropy. Sem poslal Zlatou růži a sem zavítal na své první cestě po pádu železné opony.

Proč Pražské Jezulátko?

"Do kapličky chceme dát sošku Pražského Jezulátka. Nám Francouzům se zdá, že soška Dítěte Ježíše uctívaná v Praze je víc než památkou, je dokladem královské moci Ježíšovy. V bezbožném století, které odmítá dát místo Bohu a útočí na životy dětí už od jejich početí v mateřském lůně, nás Dítě Ježíš vede k tajemství nekonečné lásky svého dětství i tajemství věčného Slova. Ukazuje sílu života. Je už nejvyšší čas to ukázat a dokonce vyhlásit", řekli dárci kapličky přímo.

Velehradská kaplička Pražského Jezulátka

Zastavení pro Velehrad vytvořil L. P. 2006 Alain Bidal, sochař v Isle sur la Sourge z bílého vápence z Oppede v jižní Francii.

Zastavení darováno L.P. 2007

Postaveno bylo s podporou obce Velehrad a Matice velehradské postaveno těsně vedle poutního areálu, směrem na Tupesy v místě zvaném Na Hrádku v blízkosti vinných sklepů Magna Moravia.

Požehnal 22. X. 2007 arcibiskup Jan Graubner.

KAPLIČKU I OKOLÍ MÁ V PÉČI MATICE VELEHRADSKÁ. Kaplička se nachází za cyklostezkou a tím nenásilným způsobem zvětšuje poutní areál.

Další zastavení

V lednu 2007 bylo stejné zastavení zbudováno v Meursault v Burgundsku ve Francii, "aby tak sdružilo naše dvě země ve stejné naléhavé prosbě a umožnilo rozšířit úctu k svatému Dětství Ježíšovu." Proto mají obě kapličky znak karmelitánského řádu, kde se toto tajemství zvláště uctívá.

POUTNÍ CESTA KŘESŤANSKOU EVROPOU zbudovala už celkem 36 zastavení

1) Velleron 2003; 2) Méthamis 2005; 3) Visan 2005; 4) Wadowice PL 2006; 5) Cotignac 2006;
6) Le Barroux 2007; 7) Meursault 2007; 8) VELEHRAD 2007; 9) Univ UA 2007; 10) Septimer CH 2008;
11) Chantmerle 2008; 12) Sabaoani RO 2008; 13) Triors 2009; 14) Ottobeuren D 2009; 15) Hilltown GB 2010; 16) Fontgombault F 2010; 17) Lyšňa UA 2011; 18) Einsiedeln CH 2011; 19) Vélez Rubio E 2012;
20) Beaumes F 2012; 21) Ile Bouchard F sv. Jana z Arku 2012; 22) Banneux B 2012; 23) ostrov Santorin u Řecka 2012; 24) Le Barroux v Provensálsku; 25) NITRA sv. Cyril a Metoděj 2013; 26) Mariadreieichen v Dolních Rakousích 2013; 27) Beaumes 2014; 28) Méthamis; 29) Baltriškes na Litvě - sv. Jan Křtitel - 2014; 30) Bedoues - bl. Urban V. 2015; 31) Beaumes u Avignonu - sv. Josef 2015; 32) Rennebu, Norsko - sv. Olav - 2016; 33) Le Beaucet, Francie - sv. Benedikt Josef Labre; 34) Carpentras, Provensálsko, Francie - Panna Maria Matka krásného milování - 2016; 35) Queimadela, Portugalsko - Panna Maria Fatimská 2016; 36) Bobbio, Itálie (hrob sv. Kolumbána) - Panna Maria - 2019

Přerušení způsobily opravy kostela sv. Hilaria v Beaumes u Avignonu, postaveného v VI. století, z něhož na začátku XXI. století zbylo jen pár zdí a kousek klenby. V letech 2011 - 2019 sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou tuto památku opravilo. Pomáhali přitom i poutníci z Čech, Moravy a Slovenska. Více podrobností o tom najdete zde