FOTOGRAFIE

2024

V neděli 3. března 2024 se v Poutním a exercičním domě konala beseda se sestrami Václavou Dudovou   a Helenou Řezáčovou z velehradské kongregace svatých Cyrila a Metoděje. Povídání s nimi vedla       Mgr. Tereza Kovaříková. Ve zcela zaplněné kapli Stojanova hovořily sestry o kongregaci, jejich řeholním životě, působení na Stojanově i jiných místech republiky.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/1cca025d-34f6-4b52-91c3-302567d2a5a4

Foto: František Ingr
V neděli 11. února 2024 se konala ve velehradské bazilice Zimní pouťˇ, a to při příležitosti výročí úmrtí        sv. Cyrila.

Otec biskup Antonín Basler sloužil v 10:00 mši svatou. Hudebně ji doprovodila schola Staré páky.          Tentýž den se konala Valná hromada Matice velehradské.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/099f741e-a997-43ae-a9c1-407825ac3735

Foto: František Ingr
2023

18. 11. 2023 se ve Slovanském sále Stojanova gymnázia uskutečnila Cisterciácká pečeť. Jednalo se již         o XIV. ročník mezinárodní soutěže a vystavy mešních a košev vín.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/c56aecc8-55bb-4c5b-b543-549f8a77765d

Foto: František IngrV rámci třídenních oslav na Velehradě, kterými vyvrcholil jubilejní Stojanův rok, se 29. 9. 2023 konala pouť biskupů a kněží ke hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (100 let od jeho úmrtí). Mší svatou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner. Pouť pokračovala přednáškou historičky Jitky Jonové, která přiblížila Stojanův život a dílo. 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/afbb1d23-f328-4e56-b3e9-3e5fdab048c1

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2a7a6695-89a5-40e2-8591-0407cad8b601

Foto: František Ingr

30.9. se uskutečnila pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou za obnovu rodin a kněžská povolání. Mši svatou celebroval administrátor olomoucké arcidiecéze, biskup Josef  Nuzík. Třídenní připomínku pak      v neděli 1. října završila mše svatá, kterou od 10:00 celebroval biskup Josef Nuzík. V 19:00 se ve velehradské bazilice konal v rámci festivalu Harmonia Moraviae koncert k připomínce výročí úmrtí arcibiskupa Stojana. V premiéře zaznělo orchestrální zhudebnění Stojanovy modlitby "Můj kříži!"                v básnické úpravě biskupa Josefa Hrdličky. Po dobu třídenních oslav bylo možné zhlédnout expozici věnovanou osobnosti A. C. Stojana.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3d1647ab-2837-49cd-b4cd-8509f9e70362

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/da9e3698-8f37-4ee2-a91a-9df2773dea67

Foto: Radek Šipka

Koncert živě přenášela TV Noe. Záznam koncertu můžete zhlédnout zde: https://www.tvnoe.cz/porad/38268-slavnostni-koncert-k-pripomince-100-vyroci-umrti-arcibiskupa-antonina-cyrila-stojana-velehrad-bazilika-sv-cyrila-a-metodeje/viz-348572

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/507f5a6b-b56b-4fe2-a90e-8e69353d0eb1

Foto: František Ingr

Slovácký deník vydal o koncertu článek:  https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/filharmonie-zahrala-ve-velehradske-bazilice-k-pocte-arcibiskupa-stojana-20231003.html

Foto: Zdeněk Skalička
Poutníci z různých koutů Čech a Moravy doputovali v rámci Hvězdicové pěší pouti 26. srpna na Velehrad . Po modlitbě zasvěcení se Panně Marii slavil otec biskup Josef Kajnek spolu s dalšími kněžími mši svatou  v bazilice.

https://clovekavira.cz/detail-galerie/d80acbed-2c44-41e3-b6d2-31b4166003fa

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8b2bad86-171a-480a-893d-b63bd9513a87

Foto: František Ingr
V sobotu 19. srpna 2023 proběhl již XVII. ročník hudebního festivalu Šroubek. Velehradským poutním areálem zněly písně Kuby Horáka a Mirka Kemela se svými kapelami. Byli skvělí. :) S Kubou Horákem výborně zazpívala několik písní i dcera Anička. Posluchači si z festivalu odnášeli příjemný prožitek.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5e85e379-0859-4ece-9eb9-2be88f1c973b

Foto: František IngrV úterý 15. srpna se uskutečnila Pouť Matice velehradské. Byla zároveň titulární slavností baziliky. Mši svatou celebroval otec Miroslav Suchomel, předseda naší velehradské Matice. Měl pěknou a poutavou promluvu. Sešlo a sjelo se nás opravdu hodně. Díky vám všem. : )

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/75eea00a-2d03-4bf5-a36b-f3ae8b7c9c8

Foto: Tomáš HolečekV neděli 13. srpna 2023 přijelo za námi divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml. s loutkovým představením „Kolotoč pohádek”. Počasí bylo velmi slunečné, publikum úžasné a sourozenci Marčíkovi svým jedinečným vystoupením ve velehradském poutním areálu rozesmáli jak děti, tak i dospělé.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5f0fc58c-8454-4942-8662-d97e85b7616a

¨Foto: František Ingr
V neděli 9. července 2023 jsme na Velehradě mohli prožít tzv. Malou pouť. Mši svatou celebroval otec biskup Antonín Basler. Odpoledne následovala v obnovené jezuitské kapli na Stojanově gymnáziu přednáška prof. P. Pavla Abrose SJ na téma Antonín Cyril Stojan - Apoštol všeobecného kněžství

Petr Hudec představil svoji novou knihu Velehradský unionismus - Cyrilometodějská idea jednoty křesťanství. Na závěr si posluchači mohli prohlédnout novou expozici o A. C. Stojanovi.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3c7ac9e2-6e49-4d67-b1fc-f3b16f1f32ba

Foto: František Ingr4. července 2023 požehnal otec biskup Josef Nuzík umělecký artefakt Stojanovo otcovské srdce. Dílo je umístěno v Královské kapli, kde je pochován arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Slavnosti se zúčastnil také pražský arcibiskup Jan Graubner. Autorem díla je akademický sochař Otmar Oliva.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b5427ac7-f9cc-4529-b5ce-fde785ef2652

foto: František Ingr1. července 2023 bylo v Královské kapli velehradské baziliky instalováno umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce.

Odkazy na odvysílané reportáže 1. července 2023 na Čt 24 a Čt 1 hlavní zprávy

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058310701/ (9:00)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000100701/ (22:34)

Odkaz na foto z webu Slováckého deníku 1. července 2023

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/stojanovo-otcovske-srdce-velehrad-oliva.html

foto a video: Pavel Bohun21. května jsme na Velehradě oslavili 172. narozeniny arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Odpolední mši svatou doprovázenou několika hudebními tělesy celebroval P. Pavel Ambros SJ s dalšími kněžími. Před bazilikou pokračoval charitativní program pro dospělé i děti. Nechyběl ani narozeninový dort.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0153d75d-e4f4-4b69-8c51-0db3d59d038d

foto: František Ingr7. května se uskutečnila Pouť moravských Matic. Mši svatou sloužil otec biskup Antonín Basler. Po skončení zástupci jednotlivých Matic představili jejich poslání, činnost a plány do budoucna.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/62b74bef-e400-4854-b2f7-57995accda0f

foto: František Ingr
Ukázka práce cizeléra Davida Březíka ve Štípě - Velíkové, který připravuje umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce. Autorem je akademický sochař Otmar Oliva. Dílo je vytvořeno k výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemř. 29. 9. 1923).

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d84d174d-9a52-49bd-acba-3e9a21cb3a37

foto: František Ingr


21. března se uskutečnila beseda s panem Ondřejem Rudeckým pod názvem "Mé vzpomínky na studium ve Stojanově gymnáziu v letech 1945–1950". Pan Rudecký zavzpomínal na studentská léta strávená ve Velehradě, na profesory, spolužáky, samotné studium i volnočasové aktivity. Zmínil také obsazení gymnázia bezpečnostními složkami a jeho uzavření. Beseda se uskutečnila v Zimním sále gymnázia, kterou skvěle moderovala Mgr. Tereza Kovaříková.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/84e5c4cb-20e3-48a6-b9e7-2743676c7845

foto: František Ingr
12. 2. 2023 se při příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila uskutečnila tradiční  Zimní pouť na Velehradě                a Valná hromada Matice velehradské. Hlavním celebrantem dopolední mše svaté v  bazilice byl otec biskup Antonín Basler. Odpoledne se  sešli členové Matice k zasedání ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Přítomné pozdravili také zástupci dalších Matic.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a6b48abb-39e0-4f84-8565-a0cf388dac57

foto: František Ingr

Odkaz na foto na webu Slovácký deník

https://slovacky.denik.cz/galerie/na-zimni-pout-na-velehrade-navazala-valna-hromada-matice-velehradske.html?photo=1

Foto: Zdeněk Skalička
2022

19. listopadu 2022 se uskutečnila ojedinělá výstava mešních a košer vín v České republice Cisterciácká pečeť. Na letošní Cisterciácké pečeti se představili producenti mešních vín: Rajhradské klášterní vinařství, Ampelos, ze Slovenska pak vinařství Ostrožovič, Vína z Mlýna a Karpatská perla         a samozřejmě domácí Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž.

Titul absolutního šampiona Cisterciácké pečeti 2022 zamířil do Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. A to za víno Pinot Gris, výběr z bobulí ročníku 2021. Odborná porota hodnotila celkem 90 vzorků mešních a košer vín. V kategorii tichých bílých vín dala první místo bílému polosuchému Devínu, ročníku 2021, od firmy Karpatská Perla. V kategorii červených tichých vín Merlotu, ročníku 2019                  z pozdního sběru od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. Vítězem v kategorii sladkých                   a likérových vín se stalo Vinařství Ostrožovič z Tokaje na Slovensku, které se prezentovalo Tokajským výberem čtyřputňovým, ročníku 2003. Cenu veřejnosti přisoudili návštěvníci výstavy vínu Devín                 z vinařství Karpatská Perla.

Degustovalo se za tónů cimbálové muziky Cifra i v Zimním sále Stojanova gymnázia, kde byla možnost ochutnat vína dalších nesoutěžních regionálních vinařů. Pořadateli Cisterciácké pečeti byli Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, Matice velehradská, Místní akční skupina Buchlov, obce Velehrad a Modrá.

Odkaz na foto na webu Slovácký deník

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/cisterciacka-pecet-2022.html

Foto: Zdeněk Skalička


Hudební festival Šroubek se konal 27. 8. 2022 již po šestnácté. Výborní interpreti, a to slovenská kapela Kapucíni & Stanley , kapela BraAgas a Petr Hudec s Petrem Číhalem ze skupiny Hukl skvěle naladili přítomné účastníky festivalu předposlední prázdninovou sobotu.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/da5b1de7-fdbd-4dc8-bdea-48004d78e115

foto: František IngrV sobotu 27. 8. 2022 byla na Velehradě zakončena XXII. Hvězdicová pouť. Pěší poutníci z různých směrů republiky se sešli po téměř týdenním putování v bazilice. Mši svatou sloužil otec biskup Josef Hrdlička spolu s dalšími kněžími, kteří doprovázeli poutníky.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

 https://clovekavira.cz/detail-galerie/c3faffbe-a826-49cf-a30c-80b3d300fac9

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d2906804-022c-4c1d-b07c-5a947444d426

foto: František IngrV pondělí 15. 8. 2022 jsme prožili titulární slavnost baziliky a pouť Matice velehradské. Mši svatou           v 10:00 slavili otcové biskupové Antonín Basler a Martin David spolu s místním farářem P. Josefem Čunkem SJ.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/74e817a1-c42d-40b0-9e8f-22e5802c3733

foto: František IngrV neděli 14. 8. 2022 před titulární slavností baziliky a poutí Matice velehradské proběhlo v prostorách ambitů velehradského poutního areálu představení pro děti O Smolíčkovi v podání Divadla Kamila Kouly.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/2ea1c7c5-5bc2-4d33-a8bc-58d550f0fdb1

foto: František IngrDne 12. 8. 2022 se uskutečnila na Velehradě konference k 800. výročí úmrtí zakladatele cisterciáckého kláštera, moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Téměř celodenním programem provázel Mgr. Petr Hudec. Na úvod proběhla prohlídka kláštera s novými archeologickými nálezy. Odpoledne následovaly odborné přednášky. V poutním areálu byl zasazen stromek jaderničky moravské. Vyvrcholením akce byla mše svatá v bazilice slavená P. Václavem Venturou za doprovodu gregoriánského chorálu. Účastnili se jí také členové Královského řádu rytířů svatého Rostislava                   a Kolumbána. V jejím závěru byla požehnána a osazena v Královské kapli pamětní dlaždice, vytvořená akademickým sochařem Otmarem Olivou.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fed16a9d-b51f-4333-8196-52302a16532b

foto: František Ingr10. 7. 2022 se uskutečnila Malá pouť. Mši svatou celebroval otec biskup Antonín Basler. Odpoledne proběhla přednáška Petra Hudce Velehradský unionismus. Navštívili jsme Slovanský sál, Jezuitskou kapli i nové výstavní prostory.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/0a3a3dd0-a9c9-4cf0-a7f8-519016b75595

foto: František Ingr12. 4. 2022 zaměstanci Stojanova gymnázia uspořádali Křížovou cestu Velehradem. Svou účastí přispěli velehradská farnost, Matice velehradská, sestry sv. Cyrila a Metoděje Stojanov i klášter, DZP Vincentinum a Kopretina i Chráněné bydlení SCM.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/a2f9efc7-dbca-4507-a118-c459b9f650fd

foto: František Ingr13. 2. 2022 se konala Zimní pouť a Valná volební hromada Matice velehradské

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/164e6079-d265-4e08-b214-2cfabb9a18f2

foto: František Ingr
16. 11. 2019 se uskutečnil XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/cbfbaa8f-47e0-4f9c-9506-cf5e26e94eeb

foto: František Ingr

15. 8. 2019 proběhla titulární slavnost baziliky na Velehradě a pouť Matice velehradské.

Odkaz na foto ze mše svaté z baziliky a pouti na Člověk a víra


https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/42d58eb8-2d58-45c1-8089-93ed3520e9f9

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0583f226-cfe3-4d17-a4c0-cb29a7d2ef4d

foto: František Ingr
22. - 24. 3. 2019 se uskutečnil seminář „Gregoriánské melodie pro postní dobu”. Vedl ho Mgr. Filip srovnal z Conventus choralis z Prahy.

foto: archív ŘKFV

16. 3. 2019 proběhla v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ divadelní inscenace „Eliška”. Mladí herci z Prahy velmi pěkně ztvárnili život S. M. Elišky Pretschnerové OSF.           S. Zdislava Nosková, která vede beatifikační proces o S. Elišce, vystoupila s úvodním slovem.                                          

foto: František Ingr

17. 2. 2019 se uskutečnila Zimní pouť k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.

foto: Jaroslav Tupý


Týž den, 17.2.2019, se konala zároveň Valná hromada Matice velehradské.

foto: František Ingr
                               2019

XI. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť se konal 17. 11. 2018 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě.

foto: František Ingr

Víkend zpěvů gregoriánského chorálu „Chorální oficium za zemřelé” se uskutečnil          2. - 4.11.2018 pod vedením Mgr. Filipa Srovnala z Pražské katedrální scholy.

foto: Zdeněk Skalička

Hudební festival Šroubek se konal 25.8.2018 již po dvanácté. Výborní interpreti, a to skupina Jarret, Pavel Helan a Roman Dragoun, skvěle naladili předposlední prázdninovou sobotu na sto padesát posluchačů.

foto: Zdeněk Skalička

25.8.2018 doputovalo v rámci Hvězdicové pěší poutě na Velehrad z různých koutů Čech a Moravy na 400 poutníků.

foto: Zdeněk Skalička

15.8.2018 se konala pouť Matice velehradské. Prožili jsme společně s otcem biskupem Antonínem Baslerem mši svatou, zažili krásná setkání a pobavili se při odpoledním zábavném programu, který byl určen nejen dětem.
foto: F. Ingr

8.7.2018 se v rámci Malé pouti uskutečnila přednáška etmomuzikologa doc. Lubomíra Tyllnera o „P. František Sušil a lidová píseň”. Uskutečnila se v Zimním sále Stojanova gymnázia.

foto: František Ingr


17.5.2018 ve 12:00 hodin se konala pobožnost u kapličky Pražského Jezulátka na Velehradě se zvoněním na nový zvon. Skupina francouzských poutníků ze sdružení "Poutní cesta křesťanskou Evropou" opravuje a do původního a funkčního stavu uvádí kapli sv. Hilaria v Provensálsku, která byla postavena v 6. století, z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby. Pořídilo pro ni nový zvon. Ten byl odlitý v Polsku a požehnán u první kapličky, kterou rovněž toto sdružení postavilo ve Wadowicích - rodišti sv. Jan Pavla II. Francouzští poutníci navštívili se zvonem Nitru, Velehrad a poté pokračovali do Ottobeuren v Bavorsku.


1.5.2018 se uskutečnil poutní zájezd Matice velehradské do Ždáru a Křižanova. A velmi se vydařil :)

foto: F. Ingr

11.3.2018  Divadelní představení ”Mysterium světla” v podání Evy, Vítězslava a Jaroslava Marčíkových

foto: F. Ingr

11. 2. 2018  Zimní pouť + Valná hromada Matice velehradské

foto: F. Ingr2. 4. 2017  Pouť Matic

foto: F. Ingr