FOTOGRAFIE

2023

12. 2. 2023 se při příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila uskutečnila tradiční  Zimní pouť na Velehradě             a Valná hromada Matice velehradské. Hlavním celebrantem dopolední mše svaté v  bazilice byl otec biskup Antonín Basler. Odpoledne se  sešli členové Matice k zasedání ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Přítomné pozdravili také zástupci dalších Matic.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a6b48abb-39e0-4f84-8565-a0cf388dac57

foto: František Ingr


Odkaz na foto na webu Slovácký deník

https://slovacky.denik.cz/galerie/na-zimni-pout-na-velehrade-navazala-valna-hromada-matice-velehradske.html?photo=1

Foto: Zdeněk Skalička
2022

19. listopadu 2022 se uskutečnila ojedinělá výstava mešních a košer vín v České republice Cisterciácká pečeť. Na letošní Cisterciácké pečeti se představili producenti mešních vín: Rajhradské klášterní vinařství, Ampelos, ze Slovenska pak vinařství Ostrožovič, Vína z Mlýna a Karpatská perla         a samozřejmě domácí Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž.

Titul absolutního šampiona Cisterciácké pečeti 2022 zamířil do Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. A to za víno Pinot Gris, výběr z bobulí ročníku 2021. Odborná porota hodnotila celkem 90 vzorků mešních a košer vín. V kategorii tichých bílých vín dala první místo bílému polosuchému Devínu, ročníku 2021, od firmy Karpatská Perla. V kategorii červených tichých vín Merlotu, ročníku 2019               z pozdního sběru od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. Vítězem v kategorii sladkých                a likérových vín se stalo Vinařství Ostrožovič z Tokaje na Slovensku, které se prezentovalo Tokajským výberem čtyřputňovým, ročníku 2003. Cenu veřejnosti přisoudili návštěvníci výstavy vínu Devín               z vinařství Karpatská Perla.

Degustovalo se za tónů cimbálové muziky Cifra i v Zimním sále Stojanova gymnázia, kde byla možnost ochutnat vína dalších nesoutěžních regionálních vinařů. Pořadateli Cisterciácké pečeti byli Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, Matice velehradská, Místní akční skupina Buchlov, obce Velehrad a Modrá.

Odkaz na foto na webu Slovácký deník

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/cisterciacka-pecet-2022.html

Foto: Zdeněk Skalička


Hudební festival Šroubek se konal 27. 8. 2022 již po šestnácté. Výborní interpreti, a to slovenská kapela Kapucíni & Stanley , kapela BraAgas a Petr Hudec s Petrem Číhalem ze skupiny Hukl skvěle naladili přítomné účastníky festivalu předposlední prázdninovou sobotu.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/da5b1de7-fdbd-4dc8-bdea-48004d78e115

foto: František IngrV sobotu 27. 8. 2022 byla na Velehradě zakončena XXII. Hvězdicová pouť. Pěší poutníci z různých směrů republiky se sešli po téměř týdenním putování v bazilice. Mši svatou sloužil otec biskup Josef Hrdlička spolu s dalšími kněžími, kteří doprovázeli poutníky.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

 https://clovekavira.cz/detail-galerie/c3faffbe-a826-49cf-a30c-80b3d300fac9

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d2906804-022c-4c1d-b07c-5a947444d426

foto: František IngrV pondělí 15. 8. 2022 jsme prožili titulární slavnost baziliky a pouť Matice velehradské. Mši svatou      v 10:00 slavili otcové biskupové Antonín Basler a Martin David spolu s místním farářem P. Josefem Čunkem SJ.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/74e817a1-c42d-40b0-9e8f-22e5802c3733

foto: František IngrV neděli 14. 8. 2022 před titulární slavností baziliky a poutí Matice velehradské proběhlo v prostorách ambitů velehradského poutního areálu představení pro děti O Smolíčkovi v podání Divadla Kamila Kouly.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/2ea1c7c5-5bc2-4d33-a8bc-58d550f0fdb1

foto: František IngrDne 12. 8. 2022 se uskutečnila na Velehradě konference k 800. výročí úmrtí zakladatele cisterciáckého kláštera, moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Téměř celodenním programem provázel Mgr. Petr Hudec. Na úvod proběhla prohlídka kláštera s novými archeologickými nálezy. Odpoledne následovaly odborné přednášky. V poutním areálu byl zasazen stromek jaderničky moravské. Vyvrcholením akce byla mše svatá v bazilice slavená P. Václavem Venturou za doprovodu gregoriánského chorálu. Účastnili se jí také členové Královského řádu rytířů svatého Rostislava               a Kolumbána. V jejím závěru byla požehnána a osazena v Královské kapli pamětní dlaždice, vytvořená akademickým sochařem Otmarem Olivou.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fed16a9d-b51f-4333-8196-52302a16532b

foto: František Ingr10. 7. 2022 se uskutečnila Malá pouť. Mši svatou celebroval otec biskup Antonín Basler. Odpoledne proběhla přednáška Petra Hudce Velehradský unionismus. Navštívili jsme Slovanský sál, Jezuitskou kapli i nové výstavní prostory.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/0a3a3dd0-a9c9-4cf0-a7f8-519016b75595

foto: František Ingr12. 4. 2022 zaměstanci Stojanova gymnázia uspořádali Křížovou cestu Velehradem. Svou účastí přispěli velehradská farnost, Matice velehradská, sestry sv. Cyrila a Metoděje Stojanov i klášter, DZP Vincentinum a Kopretina i Chráněné bydlení SCM.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/a2f9efc7-dbca-4507-a118-c459b9f650fd

foto: František Ingr13. 2. 2022 se konala Zimní pouť a Valná volební hromada Matice velehradské

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://clovekavira.cz/detail-galerie/164e6079-d265-4e08-b214-2cfabb9a18f2

foto: František Ingr
16. 11. 2019 se uskutečnil XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.

Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/cbfbaa8f-47e0-4f9c-9506-cf5e26e94eeb

foto: František Ingr

15. 8. 2019 proběhla titulární slavnost baziliky na Velehradě a pouť Matice velehradské.

Odkaz na foto ze mše svaté z baziliky a pouti na Člověk a víra


https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/42d58eb8-2d58-45c1-8089-93ed3520e9f9

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0583f226-cfe3-4d17-a4c0-cb29a7d2ef4d

foto: František Ingr
22. - 24. 3. 2019 se uskutečnil seminář „Gregoriánské melodie pro postní dobu”. Vedl ho Mgr. Filip srovnal z Conventus choralis z Prahy.

foto: archív ŘKFV

16. 3. 2019 proběhla v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ divadelní inscenace „Eliška”. Mladí herci z Prahy velmi pěkně ztvárnili život S. M. Elišky Pretschnerové OSF.           S. Zdislava Nosková, která vede beatifikační proces o S. Elišce, vystoupila s úvodním slovem.                                          

foto: František Ingr

17. 2. 2019 se uskutečnila Zimní pouť k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.

foto: Jaroslav Tupý


Týž den, 17.2.2019, se konala zároveň Valná hromada Matice velehradské.

foto: František Ingr
                               2019

XI. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť se konal 17. 11. 2018 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě.

foto: František Ingr

Víkend zpěvů gregoriánského chorálu „Chorální oficium za zemřelé” se uskutečnil          2. - 4.11.2018 pod vedením Mgr. Filipa Srovnala z Pražské katedrální scholy.

foto: Zdeněk Skalička

Hudební festival Šroubek se konal 25.8.2018 již po dvanácté. Výborní interpreti, a to skupina Jarret, Pavel Helan a Roman Dragoun, skvěle naladili předposlední prázdninovou sobotu na sto padesát posluchačů.

foto: Zdeněk Skalička

25.8.2018 doputovalo v rámci Hvězdicové pěší poutě na Velehrad z různých koutů Čech a Moravy na 400 poutníků.

foto: Zdeněk Skalička

15.8.2018 se konala pouť Matice velehradské. Prožili jsme společně s otcem biskupem Antonínem Baslerem mši svatou, zažili krásná setkání a pobavili se při odpoledním zábavném programu, který byl určen nejen dětem.
foto: F. Ingr

8.7.2018 se v rámci Malé pouti uskutečnila přednáška etmomuzikologa doc. Lubomíra Tyllnera o „P. František Sušil a lidová píseň”. Uskutečnila se v Zimním sále Stojanova gymnázia.

foto: František Ingr


17.5.2018 ve 12:00 hodin se konala pobožnost u kapličky Pražského Jezulátka na Velehradě se zvoněním na nový zvon. Skupina francouzských poutníků ze sdružení "Poutní cesta křesťanskou Evropou" opravuje a do původního a funkčního stavu uvádí kapli sv. Hilaria v Provensálsku, která byla postavena v 6. století, z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby. Pořídilo pro ni nový zvon. Ten byl odlitý v Polsku a požehnán u první kapličky, kterou rovněž toto sdružení postavilo ve Wadowicích - rodišti sv. Jan Pavla II. Francouzští poutníci navštívili se zvonem Nitru, Velehrad a poté pokračovali do Ottobeuren v Bavorsku.


1.5.2018 se uskutečnil poutní zájezd Matice velehradské do Ždáru a Křižanova. A velmi se vydařil :)

foto: F. Ingr

11.3.2018  Divadelní představení ”Mysterium světla” v podání Evy, Vítězslava a Jaroslava Marčíkových

foto: F. Ingr

11. 2. 2018  Zimní pouť + Valná hromada Matice velehradské

foto: F. Ingr2. 4. 2017  Pouť Matic

foto: F. Ingr