VELEHRAD - SVATÝ HOSTÝN

Je - li Velehrad křižovatkou, nemůže tam vést jen jedna cesta! Velehrad ovšem nemusí být "pouze" cílem, nýbrž aké východiskem. Vždyť se mu říká "moravský Betlém", neboť zhmotňuje zrod křesťanské víry Slovanů. MATICE VELEHRADSKÁ přijala pozvání MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ a společně s dalšími partnery vytvořili poutní cestu spojující Velehrad a Svatý Hostýn. Bylo ji možné pořídit díky štědrým dárcům.
Při pouti nezáleží nejvíce na tom, kolik toho poutník ujde, ani na tom, jakým způsobem cestuje, ale na tom, zda míří k správnému cíli. Svatý Hostýn a Velehrad jsou dvě nejdůležitější poutní místa na Moravě a mezi nimi by se mělo skutečně putovat, třebas jen kousek. Proto byla vybudována cesta se všemi náležitostmi: značkami, panely, razítky, průvodcem a pamětním listem.

Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi turistickými, poutnickými i náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před sebou a jména dárců. Na panelech jsou také citáty z Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner s ohledem na místa, kde poutník právě bude. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček, autor naučných stezek a nové expozice ve Svatohostýnském muzeu. Dále tam jsou navrženy dvě písně, náboženská a lidová.
Poutníci se mohou po cestě vypravit buď individuálně, nebo se mohou připojit k některé z poutí pořádaných sesterskými Maticemi.  Podrobný popis všech tras (i ze S. Kopečka i ze Sv. Antonínka) v obou směrech se nachází zde a biblické citáty a příběhy k nim a slova všech písní najdete zde


V roce spásy 2021  - s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4, 15 Dá-li Pán ... 

putujeme pěšky na Velehrad  poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

A PŘESNĚ PODLE SMĚRNIC PLATNÝCH V  TÉ DOBĚ:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

XIV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XI. Moravská Compostela

ve dnech: středa 30. 6. 2021 ze Sv. Kopečka - pátek 2.7. ze Sv. Hostýna - na Velehradě v neděli 4. 7. 

KAŽDÝ POUTNÍK JDE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!

V poutnickém uzlíčku s sebou neseme

1)  poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈

2)  poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) prosby za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše

4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřenéPraktické rady pro pěší poutníky:

Mapa trasy ke stažení zde

Další informace zde