VALNÁ HROMADA 2020

Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem biskupem Josefem Nuzíkem

 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně SGV (vstup se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky)

 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia

 • 13:00 Zahájení Valné hromady v Zimním sále (Sala terrena)

  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
  - slovo zástupce otce arcibiskupa
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2020 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské
  - přestávka, vyplňování přihlášek do diskuse, občerstvení
  - beseda s autorem soch sv. Cyrila a Metoděje pro poutní areál Vladimírem Matouškem
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - usnesení Valné hromady
  - písen Bože cos ráčil

 • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)