VALNÁ HROMADA 2020

Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské

  • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem biskupem Josefem Nuzíkem

  • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně SGV (vstup se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky)

  • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia

  • 13:00 Zahájení Valné hromady v Zimním sále (Sala terrena)

    - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
    - slovo zástupce otce arcibiskupa
    - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2020 (Mgr. Petr Hudec)
    - zpráva o hospodaření Matice velehradské
    - přestávka, vyplňování přihlášek do diskuse, občerstvení
    - beseda s autorem soch sv. Cyrila a Metoděje pro poutní areál Vladimírem Matouškem
    - zdravice oslovených hostů
    - příspěvky přihlášených do diskuse
    - usnesení Valné hromady
    - písen Bože cos ráčil

  • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)