CHORÁLNÍ OFICIUM ZA ZEMŘELÉ

Chorální oficium za zemřelé ve dnech 2. - 4. 11. 2018

Na Velehradě se pěstuje kultura zpěvů gregoriánského chorálu, která se snaží navazovat na mnohasetletou tradici cisterciáckého kláštera.

Letos setkání milovníků gregoriánského chorálu bude mít formu zpěvu chorálního oficia za zemřelé. Jednotlivé části oficia budou zpívány od sobotního rána. Ranní chvály, modlitba během dne a nešpory budou provedeny z nádherných chórových lavic velehradské baziliky. Kompletář a anticipované matutinum zazní v prostorách kostelíku Cyrilka.

Jádro chóru budou tvořit členové sboru "Pražské katedrální scholy” vedeného Mgr. Filipem Srovnalem, který vystudoval chorální zpěv v Paříži.

Změna programu: Chorální oficium začíná od sobotního rána.