Svatováclavská pěší pouť

XVIV. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn 2023 ( v režii Stojanova gymnázia Velehrad)

Přijměte pozvání ke společnému putování na Sv. Hostýn, a to 27. - 29. září 2023.

Přihlašujte se do 25. 6. 2023 prostřednictvím formuláře, který naleznete v následujícím odkaze.

https://sgv.cz/2023/05/24/prijmete-pozvani-ke-spolecnemu-putovani-na-hostyn-27-29-9-2023/


XIII. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn 2022

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

26.09. - 28.09.2022

  • v duchovním spojení
  • s katedrálou sv. Václava v Olomouci
  • a s poutním místem Stará Boleslav

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky a karimatky, které jsou povinné) poveze doprovodné vozidlo. ZMĚNA JE MOŽNÁ, včas oznámena.

Pondělí 26.9. Velehrad - Napajedla, 22 km
10:00 mše sv. v kapli matky Unie, odchod po Anděl Páně u papežského kříže

(nakládání a zápis od 9 hodin.) Nocleh v tělocvičně v klášteře v Napajedlích, večeře na faře.

Úterý 27.9. Napajedla - Štípa, 21 km
Adorace v kostele - zastávka u sv. Zdislavy v Oldřichovicích a u Svaté Vody
18:00 mše sv. v poutním kostele ve Štípě

Nocleh v Sokolovně v tělocvičně, večeře na faře.

Středa 28.9. Štípa - Svatý Hostýn, 18 km
Pobožnost v kostele, zastávka u Panny Marie v Lukovečku
14:45 mše sv. v bazilice.
Občerstvení soukromě, pak odjezd.

(Ze Sv. Hostýna odjíždí autobus na nádraží v Bystřici v 16:05 - 16:45 a 17:25 h.)

Úmysly: Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír a za pronásledované křesťany, za Sv. otce, naše biskupy a jejich poradce, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost za voliče kandidáty a zvláště za ty, kdo budou zvoleni, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského dědictví a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, za posvěcení kněží a všechny kněze v těžkostech a nová kněžská a duchovní povolání. Modlíme se i za dárce jednotlivých zastavení, za duše svěřené a duše v očistci.

Kontakt: penaz.vm@seznam.cz, 736529221, info@velehradinfo.cz, 571 110 538


Přihlašování je možné osobně na infocentru, emailem info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 538 do 23. 9. 2022.


XII. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2021
s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

neděle 26. 9.
9:00 registrace na infocentru, nakládání zavazadel u VDCM
10:00 mše sv. ve velehradské bazilice
11:30 vycházíme od kříže sv. Jana Pavla II.
19: 00 příchod do Otrokovic a nocleh, po cestě oběd a večeře z vlastních zdrojů

pondělí 27. 9.
ranní modlitba ke sv. Vojtěchu a všem národním patronům
mše sv. ve Štípě, večeře, nocleh

úterý 28. 9.
7:00 odchod na Sv. Hostýn
9:00 Lukoveček
14:45 zakončení mší sv. na Svatém Hostýně

- poutníky doprovází kněz
- těžší zavazadla jsou převezena doprovodným vozidlem
- Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky do 24.9. ve velehradském infocentru info@velehradinfo.cz nebo tel.: 571 110538