SVATOVÁCLAVSKÁ PĚŠÍ POUŤ

IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn
s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz


  • Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 200 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
  • Vycházíme v pátek 28. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice - mše sv. bude už v 10 hod. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 27. na 28. září).
  • Trasa dlouhá 61 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
  • První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda.
  • Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás jen teplá večeře a snídaně.
  • Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky karimatku) bude převážet doprovodné vozidlo.
  • Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
  • Poutníky bude doprovázet kněz první dva dny.

 

Popis cesty:

Pátek 28. 9. 2018 - 22 km
10:00 mše sv. v bazilice, 11:30 - 12:00 - předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě. 12:00 h společná modlitba Anděl Páně a odchod poutníků z baziliky. Nocleh v Pohořelicích, večeře z vlastních zásob!!!!

Sobota 29. 9. - 21 km
příchod do Štípy, 18:00 - mše svatá s farností 19:15 večeře, pak využití „tiché nabídky" poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka vzhledem k náročnému programu následující den.

Neděle 30. 9. - 18 km
5:45 budíček, hygiena, balení, 6:30 snídaně, následně modlitba v kostele v 6:55 a požehnání na cestu a pokračování poutě, 8:45 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob 13:00 optimistický odhad příchodu na Sv. Hostýn, kde bude 13:00 - 13:45 svátostné požehnání, během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku ((přivítání poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)) 14:30 růženec v bazilice 15:00 mše svatá v bazilice

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Sv. Hostýna v sobotu odjíždí autobus na nádraží v Bystřici v 15:55 a v 17:05 a v sobotu i v 17:50, na ně navazuje vlak, autobus do Hranic odjíždí v 16:38 a autobus do Zlína v 16:30 - toto vše dle jízdního řádu 2015-2016, nutno překontrolovat.)

více zde: www.poutnik-jan.cz