STOJANOVO  OTCOVSKÉ SRDCE

Veřejná sbírka na vytvoření uměleckého artefaktu Stojanovo otcovské srdce od velehradského sochaře Otmara Olivy byla ke dni 31. 12. 2023 ukončena. Děkujeme všem dárcům, a to jak našim členům Matice, tak také  všem příznivcům, kteří jakoukoli částkou podpořili krásné dílo. Náklady se podařilo uhradit I díky finančním darům od sesterských moravských Matic, řeholnicím z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Arcibiskupství olomouckému a dalším dárcům. Vyjadřujeme Stojanovo „Pán Bůh zaplať!”

4. července 2023 požehnal otec biskup Josef Nuzík umělecký artefakt Stojanovo otcovské srdce. Dílo je umístěno v Královské kapli, kde je pochován arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Slavnosti se zúčastnil také pražský arcibiskup Jan Graubner. Autorem díla je akademický sochař Otmar Oliva.


Odkaz na foto na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b5427ac7-f9cc-4529-b5ce-fde785ef2652

foto: František Ingr1. července 2023 bylo v Královské kapli velehradské baziliky instalováno umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce.

Odkazy na odvysílané reportáže 1. července 2023 na Čt 24 a Čt 1 hlavní zprávy

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058310701/ (9:00)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000100701/ (22:34)

Odkaz na foto z webu Slováckého deníku 1. července 2023

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/stojanovo-otcovske-srdce-velehrad-oliva.html

foto a video: Pavel BohunNávštěva u cizeléra Davida Březíka ve Štípě - Velíkové

Ukázka práce cizeléra Davida Březíka, který připravuje umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d84d174d-9a52-49bd-acba-3e9a21cb3a37

foto: František IngrPojďte prosíme s námi Stojanovo otcovské srdce dokončit. Upřímné a velké díky!

Bude našim společným dílem. Předem vyjadřujeme Stojanovo „Pán Bůh zaplať!".

Odkaz na reportáž v Křesťanském magazínu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/323298380040005/Velehradem bude tepat Stojanovo otcovské srdce

V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemř. 29. 9. 1923). Matice velehradská iniciovala vznik uměleckého díla Stojanovo otcovské srdce, které má zpřítomňovat odkaz "tatíčka Stojana" a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži. Je rovněž projevem přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. (Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení).

Dílo vytváří velehradský sochař Otmar Oliva. Plastika v podobě relikviáře vyjadřuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojeny jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Tato Stojanova štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské: Stojanovo srdce žhnulo pro Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc jako sídlo moravských metropolitů.

Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben. Bude-li Stojan blahořečen, může se stát relikviářem.

Ačkoliv Stojanovo výročí úmrtí si budeme připomínat až v září, plastika ozdobí Královskou kapli velehradské baziliky již u příležitosti červencových cyrilometodějských oslav. V závěru letošního roku má již sochař Oliva vymodelovány jednotlivé části z vosku. V příští roce bude dílo odlito z bronzu, vycizelováno a patinováno zlatem a stříbrem.

Zveme všechny ctitele "tatíčka Stojana" k finanční podpoře tohoto díla.
Přispívat můžete na účet Matice velehradské: 6244757349/0800. Pro rozlišení platby prosím uveďte variabilní symbol 1923.
Stojanovské Pán Bůh zaplať!

Reportáž v Křesťanském magazínu zde