AKCE

Plánované akce pořádané či podporované Maticí velehradskou v roce 2023

12. 2. Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské ve Slovanském sále

5. 3. Křížová cesta v bazilice vedená členy MV

7. 5. Pouť moravských Matic na Velehradě s programem

21. 5. Program u příležitosti narozenin A. C. Stojana (spolupráce Matice)

30. 6. - 4. 7.  Moravská Compostela (Sv. Kopeček - Sv. Hostýn - Velehrad)

9. 7. Přednáška P. Pavla Ambrose SJ - Arcibiskup A. C. Stojan. Apoštol všeobecného kněžství - v rámci Malé pouti s prezentací knihy Petra Hudce Velehradský unionismus,  14.00 Jezuitská kaple Stojanova gymnázia, sraz zájemců u kašny na nádvoří

13. 8. Divadlo Víťi Marčíka ml. "Kolotoč pohádek" v ambitech poutního areálu, 15.00

15. 8. Pouť Matice velehradské, 10.00 mše svatá P. Miroslav Suchomel

19. 8. Hudební festival v ambitech poutního areálu - interpreti Kuba Horák s kapelou, Mirek Kemel s kapelou, od 19:00

26. 8. Pěší Hvězdicová pouť XXIII. ročník

27. - 29. 9. Svatováclavská pěší pouť ( v režii Stojanova gymnázia) 

1. 10. Slavnostní bohoslužba v bazilice a doprovodný program u příležitosti výročí A. C. Stojana (koncert filharmonie)

18. 11. Cisterciácká pečeť - XIV. ročník

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce https://www.velehradinfo.cz/   
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt ns https://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.