AKCE

Plánované akce Matice velehradské v roce 2024 i ty, které budeme pořádat ve spolupráci

11. 2. Zimní pouť s Mons. Antonínem Baslerem a Valná hromada Matice velehradské v Zimním sále SGV 10:00 mše svatá, 13:00 Valná hromada

3. 3. Beseda se sestrami SCM o jejich působení na Stojanově k výročí 100 let od jeho otevření a bývalém Ústavu sociální péče pro děti a mládež - 15:00 Stojanov, povídání se s. Václavou a s. Helenou

10. 3. Křížová cesta v bazilice vedená členy MV - 14:15

5. 5.  Den dobročinnosti - podpora Domova sv. Vincenta de Paul, azylového domu pro handicapovaného rodiče s dětmi

2.6.  VIII. Pouť moravských Matic na sv. Antonínku

8. - 9. 6. Vycházky velehradskou cisterciáckou krajinou v rámci Víkendu otevřených zahrad

9. 6. Divadlo pro děti Včelí medvídci zpívají v rámci Víkendu otevřených zahrad v podání Divadla Věž Vlastimila Strubla v ambitech poutního areálu - 15:00

7. 7. Přednáška Marka Orko Váchy Laudato Si v rámci Malé pouti pořádaná s OÚ Velehrad - 14:00 Sál Turistického centra

15. 8. Pouť Matice velehradské - 10:00 mše svatá

17. 8. Hudební festival Šroubek v ambitech poutního areálu - 19:00, interpreti: kapela My3.avi, Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek

24. 8. Pěší Hvězdicová pouť XXIV. ročník - 9:30 mše v bazilice

26. - 28. 9. Svatováclavská pěší pouť

16. 11.  Cisterciácká pečeť

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce https://www.velehradinfo.cz/

Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt ns https://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.Plánované akce pořádané či podporované Maticí velehradskou v roce 2023

12. 2. Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské ve Slovanském sále

5. 3. Křížová cesta v bazilice vedená členy MV

7. 5. Pouť moravských Matic na Velehradě s programem

21. 5. Program u příležitosti narozenin A. C. Stojana (spolupráce Matice)

30. 6. - 4. 7.  Moravská Compostela (Sv. Kopeček - Sv. Hostýn - Velehrad)

9. 7. Přednáška P. Pavla Ambrose SJ - Arcibiskup A. C. Stojan. Apoštol všeobecného kněžství - v rámci Malé pouti s prezentací knihy Petra Hudce Velehradský unionismus,  14.00 Jezuitská kaple Stojanova gymnázia, sraz zájemců u kašny na nádvoří

13. 8. Divadlo Víťi Marčíka ml. "Kolotoč pohádek" v ambitech poutního areálu, 15.00

15. 8. Pouť Matice velehradské, 10.00 mše svatá P. Miroslav Suchomel

19. 8. Hudební festival v ambitech poutního areálu - interpreti Kuba Horák s kapelou, Mirek Kemel s kapelou, od 19:00

26. 8. Pěší Hvězdicová pouť XXIII. ročník

27. - 29. 9. Svatováclavská pěší pouť ( v režii Stojanova gymnázia) 

1. 10. Slavnostní bohoslužba v bazilice a doprovodný program u příležitosti výročí A. C. Stojana (koncert filharmonie)

18. 11. Cisterciácká pečeť - XIV. ročník

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce https://www.velehradinfo.cz/   
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt ns https://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.