VELEHRAD - SVATÝ ANTONÍNEK

"Již několikrát, vždy 1. května, přišlo procesí poutníků vambeřických ze západního Slovenska na Velehrad. Zastaví se vždy cestou do Vambeřic na Velehradě, svatém Hostýně a na Svatém Kopečku. Vodívá je je vdp. Karol Žeko, děkan z Jablonice, a výborný zpěvák a předřikávač Pavel Pinkava, který už 24krát byl na Velehradě." (Z Pamětní knihy farnosti velehradské, rok 1927)

Matice velehradská a svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud zbudované poutní trasy Velehrad - Sv. Hostýn - Sv. Kopeček a vytvořily větev, která spojuje Velehrad s dalším, velmi malebným poutním místem. V rámci všech zbudovaných poutních tras jsou takto propojena místa spojená s působením mimořádných osobností moravského křesťanství: P. Šuránek, A. C. Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý.

DÍKY ZLÍNSKÉMU KRAJI a dotacím z EU může poutní trasa pokračovat do Šaštína přes Strážnici, Skalici Mikulčice a Kopčany.

Poutní cesta vede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km. Je na ní zbudováno dvanáct poutních zastavení - dřevěných přístřešků s tabulemi obsahujícími informace jak náboženského, tak kulturního, zeměpisného, geologického a přírodovědeckého charakteru.

Významným partnerem projektu je Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - instituce, které se zasazují o rozvoj pěšího poutnictví v našem regionu. Zlínský kraj uhradil náklady na pořízení jednoho zastavení.


V roce 2020 budou na poutní cestě organizovány tyto poutě:
Ze Sv. Antonínka na Velehrad v sobotu 4. 7. v 5:45 na cyrilometodějské oslavy