ROČENKA

Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.

Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 - 1941 a 1946 - 1948 a Velehradské zprávy (1920 - 1941, 1946 - 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě. 

ROČENKA 2023

Ročenka ke stažení zde

ROČENKA 2022

Ročenka ke stažení zde


ROČENKA 2021

Jan Peňáz a Petr Hudec: Úvodník / 4
Vojtěcha Černá SCM a Věra Bajajová:  Zpráva o činnosti Matice velehradské v roce 2021 / 5
Marie Vojáčková: Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské v roce 2021 / 10
Informace o Valné hromadě Matice velehradské / 12

Z Velehradu aktuálně
Petra Číhalová: Rok 2021 na Velehradě / 13
Petr Hudec: Stojanovská jubilea / 19
Petr Hudec: Památník návštěvy Jana Pavla II. v Tupesích / 21
Petr Hudec: Nové expozice ve velehradském klášteře / 23
Petr Hudec:
Velehrad a Josef Toufar / 25
Michal Hegr: Aktuality ze Stojanova gymnázia / 26
Radim Kuchař: Hravost dětí gymnáziem povinných / 28

Historie
Petr Hudec: Nad 800. výročím úmrtí zakladatele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha / 30
Anežka Melichárková Kindlerová: Velehradský unionismus a pronásledování křesťanů v Sovětském svazu / 36
Tereza Kovaříková: Hudba, společná cesta k Bohu... aneb 40 let od založení scholy na Velehradě / 45

Duchovní život
Pavel Ambros SJ: Papež František a Klokočovská ikona Panny Marie / 50
"Toto není čas na lhostejnost, protože celý svět trpí." Hodinová modlitba před Nejsvětější
svátostí v době pandemie s papežem Františkem / 53
Pavel Ambros SJ: Čas pandemie - vzácný čas zmoudření? / 65
Michal Altrichter SJ: Ocitáme se v mezní situaci / 68
Luisa Karczubová: Odvaha k prožívané mystice: několik postřehů k Teilhardovi de Chardin / 77

Jednota křesťanů
Robert Svatoň: Mechelenské rozhovory: podněty ke sblížení katolíků a anglikánů včera a dnes / 81
Jan Peňáz: Přehled pěších poutí na Velehrad 2022 / 91
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 93
Přihláška / 94


Ročenka ke stažení zde