CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ

V roce 2020 bude akce Cisterciácká pečeť zrušena jednak s ohledem na opatření kvůli koronaviru (proces získávání vzorků ze zahraničí, omezení shromažďování), jednak z personálních důvodů.
V roce 2021 by měla Cisterciácká pečeť pokračovat a měla by se uskutečnit v termínu 6. listopadu. První setkání pracovní skupiny se uskuteční již v lednu 2021.


Cisterciácká pečeť se uskuteční 16.11.2019 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad od 16 hodin.

Program:

16:00 vyhlášení výsledků a předávání ocenění

16:30 zahájení degustace

17:30 cimbálová muzika Cifra

Vstupné 350 Kč zahrnuje degustační sklenici a katalog.


více na www.cisterciackapecet.cz

XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín - Velehrad 16. listopadu 2019


Hlavním cílem této kulturně společenské akce je podpora výroby a prodeje domácích i zahraničních mešních a košer vín, zprostředkování výměny zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru a prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli. Touto akcí chceme také přispět k bližšímu poznání rozdílných kultur.

Předešlé ročníky této unikátní vinařské soutěže zaznamenaly značný ohlas jak v odborné, tak v laické veřejnosti. V soutěži se objevilo kromě domácích téměř 70 vzorků mešních a košer vín z Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Francie, Izraele, Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska.

Mezinárodní výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť je registrována Vinařským fondem ČR.