Velehradský unionismus

Nová kniha Velehradský unionismus – cyrilometodějská idea jednoty v různosti

Matice velehradská přispěje k letošnímu výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana vydáním knihy o velehradském unionismu. Právě Stojan totiž otevřel cestu k průkopnické formě komunikace mezi katolickou a pravoslavnou církví a je jeho zásluhou, že vnesl tento styl i na pole světové teologie. Unionistické kongresy konané na Velehradě v první polovině 20. století tak předznamenaly dnešní ekumenismus.
Kniha zasazuje velehradský unionismus do kontextu evropských snah o náboženské sjednocení slovanských národů na základě cyrilometodějského dědictví. Představuje, co velehradským kongresům předcházelo, popisuje jejich průběh i čeho dosáhly. Hledá rovněž odpověď na otázku, jak může toto dílo inspirovat současnost.
Unionistické hnutí podnítilo vznik uměleckých děl, která jsou v knize rovněž představena. Jejich reprodukce společně s archivními snímky a celkovým grafickým řešením dodávají knize na vizuální atraktivitě.
Publikaci otevírá kaligram Stojanovy tváře utvářený stovkou jeho charakteristik, které se pak jako metatexty či marginálie objevují na stránkách celé knihy. Grafika knihy tak vyjadřuje, že dílo soluňskými bratry započaté a Stojanem rozvinuté nadále "činí divy".


Autorem knihy je Petr Hudec, který se zabývá historií Velehradu.

Kniha byla prezentována v rámci letošních cyrilometodějských oslav.

Vydání publikace máte možnost podpořit jejím objednáním ZDE.

Cena knihy je 320 Kč.


recenze P. Pavla Ambrose SJ zde