Spirála velehradského Šroubku

Dne 24. srpna 2019 se na Velehradě uskuteční již po třinácté hudební festival Šroubek. Velehradský poutní areál je pro něj nejen působivou kulisou, nýbrž také výzvou: Velehrad totiž symbolicky spojujeme se zrodem naší kultury. Dramaturgickým záměrem festivalu je proto dát prostor interpretům, pro které je důležitá jak hudba, tak také slovní sdělení. Dále také exponovat hudebníky, jejichž muzika není z českých radií tak často slyšet. Má tedy lehce alternativní nádech.

V letošním roce přijali na Velehrad pozvání česká písničkářka Lucie Redlová, Anděly ověnčené trio Žamboši a česká zpěvačka, skladatelka a textařka Lenka Lichtenberg Hartlová, žijící v kanadském Torontu.

Začátek festivalu je v 19:00. Za příznivého počasí bude podium připraveno v poutním ambitu. V případě deštivého počasí se festival koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu.

Vstupné je dobrovolné.

Hudební festival Šroubek pořádá Matice velehradská již od roku 2007. V minulosti na něj přijali pozvání velmi zajímaví hosté, například Traband, Jiří Smrž, Petr Linhart, Jan Burian, Vladimír Václavek, Květy, Dagmar Andrtová Voňková, Pavel Helan, Roman Dragoun a skupina Jarret.

Každý šroubek má v sobě spirálu, která umožňuje pronikat do hloubky. Doufejme, že i ten velehradský, hudební Šroubek při svém třináctém "vrubu" udrží tento trend.