MATICE VELEHRADSKÁ

Přicházíme, abychom byli spolu.  (z životopisu sv. Cyrila a Metoděje)

Pravý duchovní život kvete jenom v osobním vztahu mezi živými osobami, které se navzájem znají a spolu komunikují
Údržba Poutní cesty růžence

V letošním roce bude provedena údržba zastavení Poutní cesty růžence spočívající v odstranění nečistot, mechů a provedení ochranného nátěru.

Práce bude provádět pan Josef Kozel, který  zastavení vytesal. Práce byly vyčísleny na částku přes 80 000 Kč. 

Prosíme Vás o příspěvek na úhradu. Dar lze poslat na účet Matice č.ú. 1419526399/0800, pro rozlišení platby prosím uvádějte "dar na poutni cestu" s variabilním symbolem 062024. 

Děkujeme!


Více o poutní cestě růžence zde.


Marek Orko Vácha
na
Velehradě                           

 7. července 2024


Přijměte srdečné pozvání na přednášku římskokatolického kněze, pedagoga, biologa, bioetika a spisovatele Marka Orko Váchu z papežské encykliky Laudato Si.

Uskuteční se 7. července 2024 v sále Turistického centra      ve Velehradě od 14:00 hodin.

Vstupné je dobrovolné

Pořádá obec Velehrad a Matice velehradskáStojanov - dílo z lásky podniknuté

Kniha Stojanov: dílo z lásky podniknuté seznamuje s historií konání kněžských a laických duchovních cvičení na Velehradě  i širším kontextem exercičního hnutí. Vyprávění o Stojanově zároveň zrcadlí pohnuté dějiny 20. století zahrnující dvě totality, které uskutečňování tohoto díla přerušily a současně vedly k jeho charitativní modifikaci. Přináší také souhrnné informace o roli Stojanova v životě církve po roce 1989, kdy se stal zázemím pro pořádání nejen duchovních cvičení a obnov, nýbrž také dalších setkání. Příběh Stojanova je vyprávěn především skrze život řeholnic z Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, které zde mohly a mohou díky Boží prozřetelnosti nepřetržitě působit. Jak tato osobní rovina, tak také přílohy s exercičními texty (včetně nového příspěvku prof. Pavla Ambrose SJ) činí z knihy něco víc než jen pojednání o historii. Vždyť dílo z lásky podniknuté "nadále divy činí". Kniha vycházející    u příležitosti sta let od otevření domu má 224 stran a obsahuje bohatou fotodokumentaci.

Prodejní cena knihy je 350 Kč. Objednat si ji můžete u Matice velehradské nebo zakoupit v informačním centru na Velehradě. K dispozici bude od 30. 6. 2024. Vydání knihy je možné podpořit zakoupením knihy za sponzorskou cenu 500 Kč. Děkujeme!

Knihu si můžete objednat také zde.


V neděli 9. června srdečně zveme děti a jejich rodiče,   babičky i dědečky na dětské divadelní představení. 

Přijede za námi Divadlo Věž s pohádkou                              "Včelí medvídci zpívají".

Čas a místo konání:
15.00 v ambitech poutního velehradského areálu

Vstupné je dobrovolné.

V případě nepříznivého počasí proběhne divadlo                       v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Těšíme se na vás :) 


17. 6. 2024 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


VIII. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC 2.6.2024

na SVATÉM ANTONÍNKU

Program
12.00 Modlitba Anděl Páně (kaple)
Oběd z vlastních zásob, případně zakoupit ve stánku s občerstvením

13.30 U nás na Antonínku
- kulturní a společenské odpoledne
Souběžně program pro děti "Po stopách svatého Antonína"

15.00 Hodinky ke sv. Antonínu Paduánskému

15.30 Mše svatá, celebruje P. Antonín Hráček, spirituál kněžského semináře

Rozloučení 


Přehled, kdy jsou slouženy mše svaté za živé a zemřelé členy v bazilice na Velehradě.

Můžete se prosíme přidat k nám, zveme vás osobně či online :)

https://www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive/
14. 6. 2024 v 6:30                                                                                                                                                 14. 7. 2024 v 7:30 h
15. 8. 2024 v 10:00 h
14. 9. 2024 v 9:00 h
15. 10. 2024 v 18:00 h
14. 11. 2024 v 18:00 h
14. 12. 2024 v 6:30 h


20. 5. 2024 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Sbírka na podporu Azylového domu pro handicapované rodiče s dětmi, která se konala v neděli před bazilkou, vynesla neuvěřitelnou krásnou částku 110 001,- Kč. 

Peníze byly předány paní ředitelce domova, která s námi strávila celý den. Její dojetí a díky nebralo konce.

Všem dárcům upřímně a z celého srdce děkujeme!

A s podporou domova nekončíme...v průběhu roku budeme moci stále přispívat na bankovní účet             č: 107-7785540227/0100. Vytvořme řetězec podpory pomoci tam, kde je toho mnoho třeba.

Odkaz na Domov sv. Vincenta de Paul: https://www.svinc.cz/

Připojte se prosíme k nám. Děkujeme vám!


"Kristův kříž je jako maják, který ukazuje přístav lodím, dosud plujícím na širém, rozbouřeném moři.           Je znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech."

                                                                                                                                                     Papež František

Přejeme požehnané a pokojné Velikonoce prožité v naději a radosti


18. 3. 2024 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Srdečně vás zveme na besedu s našimi milými sestřičkami Cyrilometodějkami, s. Václavou a s. Helenou :)


Povídat s nimi o jejich řádu, životě v něm, působení na Stojanově a také o jejich práci s dětmi a mládeží v bývalém Ústavu sociální péče bude Mgr. Tereza Kovaříková. 

Beseda se uskuteční 3. března 2024 na Stojanově od 15:00 hodin.

Sestřičky vám jistě rády a ochotně zodpoví i vaše dotazy. :) 

Těšíme se na pěkné nedělní odpoledne se sestřičkami              a s vámi. 

Přijďte!


Postní duchovní obnova Můj život s Ježíšem 

se uskuteční v sobotu 24. února 2024 na Stojanově.

Provází s P. Vojtěch Šíma

Přihlašovat se můžete do 19. 2. 2024 na velehrad@stojanov.cz nebo na tel. : 572 571 420, 733 741 896


Valná hromada Matice velehradské se uskuteční 

11. února 2024 od 13:00 hodin 

 v Zimním sále Stojanova gymnázia Velehrad.


Bude obohacena o přednášku P. Jan Larische Th.D.                 o exercičním hnutí na Moravě.

Jste srdečně zváni!


Přijměte srdečné pozvání na VELEHRADSKOU ZIMNÍ POUŤ
 s otcem biskupem Antonínem Baslerem 

 11. února 2024
v 10:00 hodin do velehradské baziliky.


Plánované akce Matice velehradské v roce 2024 i ty, které budeme pořádat ve spolupráci

11. 2. Zimní pouť s Mons. Antonínem Baslerem a Valná hromada Matice velehradské v Zimním sále SGV 10:00 mše svatá, 13:00 Valná hromada

3. 3. Beseda se sestrami SCM o jejich působení na Stojanově k výročí 100 let od jeho otevření a bývalém Ústavu sociální péče pro děti a mládež - 15:00 Stojanov

10. 3. Křížová cesta v bazilice vedená členy MV - 14:15

8. - 9. 6. Vycházky velehradskou cisterciáckou krajinou v rámci Víkendu otevřených zahrad

9. 6. Divadlo pro děti Včelí medvídci zpívají v rámci Víkendu otevřených zahrad v podání Divadla Věž Vlastimila Strubla v ambitech poutního areálu - 15:00

7. 7. Přednáška Marka Orko Váchy Laudato Si v rámci Malé pouti pořádaná s OÚ Velehrad                  14:00 Sál Turistického centra

15. 8. Pouť Matice velehradské - 10:00 mše svatá

17. 8. Hudební festival Šroubek v ambitech poutního areálu - 19:00

24. 8. Pěší Hvězdicová pouť XXIV. ročník - 9:30 mše v bazilice

26. - 28. 9. Svatováclavská pěší pouť

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.Přehled, kdy jsou slouženy mše svaté za živé a zemřelé členy v bazilice na Velehradě. 

Můžete se prosíme přidat k nám, zveme vás osobně či online :)

https://www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive/

14. 1. 2024 v 7:30 h
11. 2. 2024 v 10:00 h
14. 3. 2024 v 18:00 h
14. 4. 2024 v 7:30 h
14. 5. 2024 v 18:00 h
14. 6. 2024 v 6:30 h
14. 7. 2024 v 7:30 h
15. 8. 2024 v 10:00 h
14. 9. 2024 v 9:00 h
15. 10. 2024 v 18:00 h
14. 11. 2024 v 18:00 h
14. 12. 2024 v 6:30 h


15. 1. 2024 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Nabídka na advent na Velehradě

 • 2.12. Adventní čtení v poutní prodejně
 • 9.12. Duchovní obnova na Stojanově
 • 25.11. - 15.2. Výstava Betlémů v poutní prodejně

27. 11. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


V. Literární pouť na Velehradě

Na poutním místě Velehradě se v neděli 26. listopadu popáté uskuteční literární pouť. Hlavním tématem letošní akce bude odkaz života kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap. (1923 – 1997). Více info na: www.databazeknih.cz/zivotopis/jiri-jan-vicha-47007

Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat literární beseda.

Na programu páté velehradské literární pouti bude možnost prohlídky expozic ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (Bible pro malé i velké, Velehrad na křižovatkách evropských dějin), komorní mše svatá v kapli Stojanova gymnázia (od 15.00) a seminární program v přilehlém barokním Zimním sálu (od 16.00).

Hlavním tématem letošní literární pouti bude odkaz života a díla kněze a básníka Jiřího Jana Víchy OFMCap

Účast na besedě přislíbili kněží P. Pavel Uhřík OFMCap., P. Stanislav Zatloukal, publicista Petr Cekota a někdejší kapucínský řeholník Marek Macek. Po programu věnovaném J. J. Víchovi bude následovat rozhovor s P. Miroslavem Jáněm na téma literárních aktivit ve farnosti Pohořelice u Napajedel.
Velehradská literární pouť je inspirována odkazem básníka a politického vězně Karla Vysloužila (1927– 2015), zakladatele svatohostýnských Poutí píšících křesťanů. V říjnu roku 2016 proběhla na Velehradě vzpomínková beseda o tomto křesťanském spisovateli. Následně vznikla myšlenka uspořádat další literárně zaměřená setkání, která by díky kulturně-duchovnímu programu nabyla ráz komorní literární pouti.
První ročník byl věnován odkazu básníka a překladatele Jana Zahradníčka, druhý odkazu literáta, dramatika a překladatele Václava Renče. Třetí ročník se ohlédnul za dílem spisovatele Jakuba Demla a čtvrtý za dílem Bohuslava Reynka.

Partnery akce jsou:
Stojanovo gymnázium, Matice velehradská, Řk. farnost Velehrad, obec Velehrad a obec Skřipov u Opavy

Mediálními partnery akce jsou:
TV NOE, Katolický týdeník a Český rozhlas Zlín

Tiskový kontakt na koordinátora akce: PhDr. Petr Slinták / tel.: 776 687 800 / arteas.ps@gmail.com
Bližší informace o možnostech ubytování na poutním místě, další turistické a poutní nabídce apod. naleznete na webovém portálu www. velehradinfo.cz. Kontaktovat je možné velehradské infocentrum: VDCM, U Lípy 302, Velehrad, tel.: 571 110 538CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ 2023 - XIV. ročník 

mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín

Hlavním cílem této kulturně společenské akce je podpora výroby a prodeje domácích
i zahraničních mešních a košer vín, zprostředkování výměny zkušeností a poznatků
z vinohradnicko-vinařského oboru a prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

Soutěž i výstava doznala změn, které mají za cíl zpřístupnit mešní vína nejen znalcům. Vína soutěžní, ale i ta mimo soutěž, jsou v sále prezentována přímo jejich výrobci. Vytváří se příležitost k detailnímu poznání přístupů jednotlivých vinařství, spolu s možností degustovat širší paletu představovaných vzorků vín. Návštěvníci cisterciácké pečeti se zapojí do hodnocení vín. Každý volí pomocí žetonů svého favorita mezi soutěžními víny. Vznikne tím cena veřejnosti. Odborná degustační komise, která vína hodnotí, uděluje ocenění ve třech kategoriích

Letošní novinkou je příležitost ochutnat recepty jídel, které pocházejí z doby, kdy na Velehradě působil cisterciácký řád.

Bude možnost ochutnat vína dalších nesoutěžních regionálních vinařů.

Cisterciácká pečeť tematicky rozvíjí snahy o přiblížení zdvihnutí významu a odkazu cisterciáckého řádu, který na Velehradě klášter vybudoval a spolu s ním rozvinul v kraji vinohradnictví.

Záštitu nad pořádáním letošního ročníku převzal administrátor Arcibiskupství olomouckého   Mons. Josef Nuzík.

Jste srdečně zváni!

.23. 10. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


AKCE POŘÁDANÉ K 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ A. C. STOJANA 

NA VELEHRADĚ

Pěší pouť SGV se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Pouť je určena studentům, zaměstnancům, rodičům, ale může se připojit i veřejnost.

Přihlašujte se prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde nebo na infocentru Velehrad info@velehradinfo.cz, 571 110 538, 774 183 949.Římskokatolická farnost Velehrad pořádá ve spolupráci s obcí Velehrad, Maticí velehradskou z.s., Stojanovým gymnáziem Velehrad, Filharmonií Bohuslava Martinů Slavnostní koncert    k připomínce 100. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Stojana v rámci 21. ročníku mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2023.

 1. října 2023 v 19 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie    a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Účinkují Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad                a Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Františka Macka ml. 

Zazní Intráda k poctě českým světcům, Můj kříži od Františka Macka st. a Brucknerova Symfonie č. 4 "Romantická". 

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na IC Velehrad, U Lípy 302, tel.: 774 183 949, 571 110 538, MIC Uherské Hradiště, Masarykovo nám., tel.:572 525 525 a na OÚ Velehrad, tel.: 572 571 115. 

Vstupné v předprodeji činí 290,- Kč a na místě 350,- Kč. Děti to 10 let mají vstup zdarma.
Vstupné lze zakoupit i přes farní bankovní účet č. 173261241/0300, VS 3102023, do poznámky uvést jméno. 

Záštitu nad koncertem převzal administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Slavnostní koncert bude přenášen televizí Noe.


Kniha Tatíčku Stojane!


Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu Tatíčku Stojane! Obsahuje výběr záznamů a modliteb, které zanechali velehradští poutníci u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana celkem ve 13 knihách psaných od roku 1990 až do současnosti.

Publikace tak svědčí o stále živém vztahu především moravských křesťanů k tomuto ctihodnému muži, jehož "heroické ctnosti" uznal papež František v roce 2016.

Obálku knihy zdobí kresba od výtvarníka Borise Jirků. Ilustruje úryvek básně Legenda o duši Stojanově od kněze Antonína Šuránka. Uvnitř najdou čtenáři fotokopie rukopisů a jejich přepisy doplněné krátkými uvozujícími komentáři.

Publikace byla vydána v české i anglické verzi.25. 9. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.
Matice velehradská a farnost Velehrad, zvou na 

TITULÁRNÍ SLAVNOST BAZILIKY
a POUŤ MATICE VELEHRADSKÉ


neděle 13. srpna 2023
15.00 hodin v ambitech poutního areálu

loutkové divadlo pro děti KOLOTOČ POHÁDEK Víti Marčíka ml.

úterý 15. srpna 2023
10:00 mše svatá vedená předsedou Matice velehradské P. Miroslavem Suchomelem


Nová kniha Velehradský unionismus - cyrilometodějská idea jednoty v různosti již v prodeji na infocentru Velehrad. Autorem je Petr Hudec (NPÚ)

Zastavte se :)


29. 5. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


VII. pouť moravských Matic

neděle 7. května na Velehradě

Hostitelská Matice velehradská zve členy i ostatní příznivce a přátele moravských matic, a to Matice svatoantonínské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké, Matice zašovské, Matice radhošťské a Matice cyrilometodějské ke společné pouti.

Program:

10:00
- mše svatá ve velehradské bazilice s otcem biskupem Antonínem Baslerem
- po mši svaté představí zástupci ze zúčastněných Matic krátce jejich činnost

12:00 - 13:00
oběd z vlastních zásob nebo v místní restauraci

13:00
- prohlídka nových expozic v podání Mgr. Petra Hudce
- zážitkový program pro děti v podzemí baziliky
- hledačka a šifrovačka v okolí poutního areálu pro rodiny s dětmi ( k dispozici v infocentru Velehrad)

Jste srdečně zváni!

Těšíme se na vás!


Nová kniha

Velehradský unionismus – cyrilometodějská idea jednoty v různosti

Matice velehradská přispěje k letošnímu výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana vydáním knihy o velehradském unionismu. Právě Stojan totiž otevřel cestu k průkopnické formě komunikace mezi katolickou a pravoslavnou církví a je jeho zásluhou, že vnesl tento styl i na pole světové teologie. Unionistické kongresy konané na Velehradě v první polovině 20. století tak předznamenaly dnešní ekumenismus.
Kniha zasazuje velehradský unionismus do kontextu evropských snah o náboženské sjednocení slovanských národů na základě cyrilometodějského dědictví. Představuje, co velehradským kongresům předcházelo, popisuje jejich průběh i čeho dosáhly. Hledá rovněž odpověď na otázku, jak může toto dílo inspirovat současnost.
Unionistické hnutí podnítilo vznik uměleckých děl, která jsou v knize rovněž představena. Jejich reprodukce společně s archivními snímky a celkovým grafickým řešením dodávají knize na vizuální atraktivitě.
Publikaci otevírá kaligram Stojanovy tváře utvářený stovkou jeho charakteristik, které se pak jako metatexty či marginálie objevují na stránkách celé knihy. Grafika knihy tak vyjadřuje, že dílo soluňskými bratry započaté a Stojanem rozvinuté nadále "činí divy".

Autorem knihy je Petr Hudec, který se zabývá historií Velehradu.

Vydání publikace máte možnost podpořit jejím objednáním předem ZDE. Kniha bude prezentována již v rámci letošních cyrilometodějských oslav.

Cena knihy pro předplatitele je 300 Kč. Předobjednávat lze do 15.6.2023.


17. 4. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


ANTONÍN CYRIL STOJAN          1851 – 1923

V roce výročí úmrtí arcibiskupa Stojana bychom rádi vyzdvihli jeho charitativní činnost. Díky němu vznikly různé charitativní spolky, v roce 1922 založil v Olomouci Arcidiecézní charitu a má též podíl na vzniku Diecézní charity v Brně. Jeho štědrost téměř neznala mezí.
Rádi bychom se v letošním roce – více než jindy – věnovali charitě, abychom tak na Stojanův odkaz navázali. A na důkaz toho, že to myslíme vážně, chceme podpořit Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi.
Je to menší dětský domov zřízený arcibiskupstvím olomouckým. Celková kapacita domova je 16 dětí. Stará Ves je vesnice blízko Přerova, děti se tam zapojují do běžného života farnosti i obce. Dva chlapci ministrují, ostatní děti zpívají ve schole, kterou vede jedna z vychovatelek.
V této chvíli potřebuje dětský domov finanční podporu na nákup nového vozidla. Auto potřebují každý den – vychovatelé vozí děti do školy a různých kroužků, k návštěvám lékařů, na nákupy, výlety apod.

Budeme rádi, když spolu s námi dětský domov podpoříte.

V poutním domě Stojanov na Velehradě najdete pokladničku pro příspěvek v hotovosti.

Za vaše dary mnohokrát děkujeme.

Na pořádání sbírky se podílí:
Římskokatolická farnost Velehrad, Obec Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Matice velehradská, ZŠ Velehrad, Římskokatolická duchovní správa Stojanov a Církevní dětský domov Emanuel


Beseda s panem Ondřejem Rudeckým

se uskuteční 21. března 2023 v 16:30 v Zimním sále Stojanova gymnázia.     

Pan Rudecký, absolvent velehradského gymnázia v letech 1945 - 1950, zavzpomíná na své studium a čas prožitý ve Velehradě.


Jste srdečně zváni!

Pořádá Matice velehradská, farnost Velehrad a obec Velehrad.                                                           

Vstup volný.
Centrum pro školy AO a Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádají v sobotu 1.4.2023 den věnovaný osobnosti A. C. Stojana. Jste srdečně zváni!


Zveme Vás na Zimní pouť v neděli 12. 2. 2023. Pontifikální mši svatou k 1154. výročí úmrtí sv. Cyrila bude slavit v 10:00 ve velehradské bazilice otec biskup Antonín Basler.

Týž den se bude konat Valná hromada Matice velehradské od 13:00 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě.

UPOZORŇUJEME PROSÍME NA ZMĚNU MÍSTA KONÁNÍ!!!

VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT VE SLOVANSKÉM SÁLE!!!Zveme k prezentaci knihy Petra Hudce a Aleše Létala Galerie velehradské cisterciácké krajiny.

16. 1. 2023 v 17:00 hodin Knihovna na Velehradě


16. 1. 2023 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Matice velehradská spolu se Slováckým muzeem  zvou na prezentaci knihy Petra Hudce a Aleše Létala Galerie velehradské cisterciácké krajiny. Publikace přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205-1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit.

Prezentace knihy je záměrně situována do prostor Památníku Velké Moravy - Cyrilometodějského centra, protože zřejmě právě kostel sv. Jana Křtitele na Valách z 9. století se společně s dalšími objekty zjištěnými v lokalitě Na Dvorku stal klášterním provizoriem, než si mniši zbudovali definitivní klášter na Velehradě. Setkání nad knihou je tedy příležitostí nejen k jejímu představení, nýbrž také hovoru o historii Starého Města - Veligradu, který byl po více než tři století výrobním a obchodním centrem velehradského kláštera.

Součástí prezentace je degustace vín z cisterciáckých vinic.

Beseda se koná 12.1.2023 v 17:00 hodin v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Vstup volný.


Velehradem bude tepat Stojanovo otcovské srdce

V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemř. 29. 9. 1923). Matice velehradská iniciovala vznik uměleckého díla Stojanovo otcovské srdce, které má zpřítomňovat odkaz "tatíčka Stojana" a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži. Je rovněž projevem přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. (Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení).
Dílo vytváří velehradský sochař Otmar Oliva. Plastika v podobě relikviáře vyjadřuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojeny jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Tato Stojanova štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské: Stojanovo srdce žhnulo pro Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc jako sídlo moravských metropolitů.
Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben. Bude-li Stojan blahořečen, může se stát relikviářem.
Ačkoliv Stojanovo výročí úmrtí si budeme připomínat až v září, plastika ozdobí Královskou kapli velehradské baziliky již u příležitosti červencových cyrilometodějských oslav. V závěru letošního roku má již sochař Oliva vymodelovány jednotlivé části z vosku. V příští roce bude dílo odlito z bronzu, vycizelováno a patinováno zlatem a stříbrem.
Zveme všechny ctitele "tatíčka Stojana" k finanční podpoře tohoto díla. Přispívat můžete na účet Matice velehradské: 6244757349/0800. Pro rozlišení platby prosím uveďte variabilní symbol 1923.
Stojanovské Pán Bůh zaplať!


CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ
XIII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín

V sobotu 19. listopadu od 16 hodin ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad jste zváni na XIII. ročník mezinárodní soutěže mešních a košer vín CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ 2022.

Soutěžní prezentace vinařství zaměřujících se na mešní           a košer vína, do hlasování se kromě odborné poroty zapojí také návštěvníci.

Od 17:30 beseda u cimbálu s CM Cifra

Vstupné 450,- Kč


Dne 21. 11. 2022 se uskuteční zasedání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Dne 17. 10. 2022 se uskuteční jednání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Dne 19. 9. 2022 se uskuteční jednání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


XIII. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn 2022

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

26.09. - 28.09.2022

 • v duchovním spojení
 • s katedrálou sv. Václava v Olomouci
 • a s poutním místem Stará Boleslav

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky a karimatky, které jsou povinné) poveze doprovodné vozidlo. ZMĚNA JE MOŽNÁ, včas oznámena.

Pondělí 26.9. Velehrad - Napajedla, 22 km
10:00 mše sv. v kapli matky Unie, odchod po Anděl Páně u papežského kříže

(nakládání a zápis od 9 hodin.) Nocleh v tělocvičně v klášteře v Napajedlích, večeře na faře.

Úterý 27.9. Napajedla - Štípa, 21 km
Adorace v kostele - zastávka u sv. Zdislavy v Oldřichovicích a u Svaté Vody
18:00 mše sv. v poutním kostele ve Štípě

Nocleh v Sokolovně v tělocvičně, večeře na faře.

Středa 28.9. Štípa - Svatý Hostýn, 18 km
Pobožnost v kostele, zastávka u Panny Marie v Lukovečku
14:45 mše sv. v bazilice.
Občerstvení soukromě, pak odjezd.

(Ze Sv. Hostýna odjíždí autobus na nádraží v Bystřici v 16:05 - 16:45 a 17:25 h.)

Úmysly: Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír a za pronásledované křesťany, za Sv. otce, naše biskupy a jejich poradce, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost za voliče kandidáty a zvláště za ty, kdo budou zvoleni, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského dědictví a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, za posvěcení kněží a všechny kněze v těžkostech a nová kněžská a duchovní povolání. Modlíme se i za dárce jednotlivých zastavení, za duše svěřené a duše v očistci.

Kontakt: penaz.vm@seznam.cz, 736529221, info@velehradinfo.cz, 571 110 538

Přihlašování je možné osobně na infocentru, emailem info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 538 do 23. 9. 2022.


Nová kniha Galerie velehradské cisterciácké krajiny

Představujeme Vám nově vydanou knihu Galerie velehradské cisterciácké krajiny z pera autorské dvojice Petr Hudec - Aleš Létal.

Publikace Galerie velehradské cisterciácké krajiny přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili    v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205-1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit. Prvky, které cisterciáckou krajinu utvářejí, jsou představovány v logických celcích a jsou zasazeny do historických, hospodářských a kulturních kontextů. Poutavost knihy je založena na fotografiích Tomáše Vrtala a ilustracích Borise Jirků. Galerie velehradské cisterciácké krajiny tedy přináší zážitek z krásy, která je prohloubena poznáním. Inspiruje k putování, návštěvě míst poznamenaných činností mnichů i péči o krajinu, kterou jsme po nich zdědili.

Věříme, že Vás kniha nadchne, protože byla psána s obrovským nadšením, nesmírným množstvím informací sbíraných po řadu let a hlavně obou autorů.

Knihu můžete zakoupit na infocentru Velehrad za 250,- Kč.
Knihu lze také zakoupit a nechat si zaslat na dobírku či převodem na účet za 300,- Kč.

Zaslání knihy za cenu 300 Kč si můžete objednat zde. S knihou Vám přijde složenka s uvedenou částkou. Důvěřujeme Vám, že knihu uhradíte a díky tomu je cena za doručení nízká.Hudební festival ŠROUBEK

V sobotu 27. srpna 2022 se na Velehradě uskuteční XVI. ročník hudebního festivalu Šroubek, kterému tvoří působivé prostředí nádvoří velehradské baziliky.

Vystoupí na něm kapela Braagas, Kapucíni a Stanley a Pokus o Hukl.

Dramaturgickým záměrem festivalu je nechat na Velehradě spojeném s počátky národní kultury zaznít písním v podání hudebníků, pro které je důležité sdělení. Současně také dát prostor méně známým, nicméně pozoruhodným hudebníkům.


Koncert bude začínat v 19:00 a za příznivého počasí se uskuteční v nádvoří (pódium bude v poutním ambitu). V případě deště se akce přemístí do sálu v průčelí nádvoří.

Festival Šroubek pořádá spolek Matice velehradská.

Vstupné je dobrovolné.Hvězdicová pouť

Ze dvanácti různých směrů se koncem srpna vydají poutníci na Velehrad v rámci dvaadvacátého ročníku "hvězdicové" pěší pouti, letos nesené tématem Desatera Božích přikázání. Jejím vrcholem bude mše svatá ve velehradské bazilice v sobotu 27. srpna 2022, celebrovat ji bude biskup Josef Hrdlička.

"Vycházíme s úmyslem děkovat svatým Cyrilu a Metoději a prosit je, aby jejich dědictví opravdu žilo,      a dále s prosbou za církev a vlast, rodiny a mládež i za nemocné a za ty, kdo se o ně starají, na poděkování za překonání překážek, s prosbou o další Boží ochranu a za mír," shrnuje Mons. Jan Peňáz, který tradiční srpnové putování inicioval a každým rokem pořádá.

Pouť začíná v neděli 21. srpna, kdy první účastníci vycházejí v 16.00 od cyrilometodějské lípy na hranici Čech a Moravy. Další se na cestu vydají v pondělí z Nového Veselí, Vítochova a Vranova nad Dyjí,          v úterý ze Znojma, Olešnice a Velkého Meziříčí, ve středu z Olomouce, ve čtvrtek ze slovenské Skalice a z Ratíškovic a v pátek z Brankovic. V sobotu se pak většina proudů spojí a vyjdou v 8.00 z Buchlovic. Téhož dne také vycházejí poutníci z Uherského Brodu a Nedachlebic.

Sobotní program ve velehradské bazilice nabídne v 11.30 mši svatou, kterou bude celebrovat biskup Josef Hrdlička. Odpoledne v 15.00 se koná přednáška o zakladateli kláštera Vladislavovi Jindřichovi     (+ 1222) a po ní závěrečné požehnání a rozloučení. Od 19.00 pak Matice velehradská pořádá 16. ročník festivalu Šroubek.


Výročí úmrtí zakladatele velehradského kláštera,
moravského markrabího Vladislava Jindřicha


Dne 12. srpna 2022 si připomeneme 800 let od úmrtí zakladatele velehradského kláštera, moravského markrabího Vladislava Jindřicha. Matice velehradská připravila s partnery bohatý program.

Jeho součástí je prohlídka kláštera a série přednášek. Na konferenci je možné se přihlásit zde.

Vyvrcholením akce je mše svatá v bazilice slavená P. Václavem Venturou za doprovodu gregoriánského chorálu. V jejím závěru bude v Královské kapli požehnána pamětní dlaždice vytvořená Otmarem Olivou.Malá pouť a přednáška Petra Hudce


Galerie velehradské cisterciácké krajiny

Představujeme Vám nově připravovanou knihu Galerie velehradské cisterciácké krajiny z pera autorské dvojice Petr Hudec - Aleš Létal.

Voucher si můžete koupit v Informačním centru Velehrad nebo prostřednictvím formuláře: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSckHbkvAhb2lF.../viewform

Věříme, že Vás kniha nadchne, protože byla psána s obrovským nadšením, nesmírným množstvím informací sbíraných po řadu let a hlavně obou autorů. Děkujeme za Vaši podporu ve formě objednávek.

Představení knihy:  12.8.2022, 16:20 hod. v Zimním sále v průčelí Stojanova nádvoří, Velehrad.Distribuce knihy oproti Voucheru v informačních centrech Velehrad, Buchlovice a Uherské Hradiště od 13.8.2022   


Publikace Galerie velehradské cisterciácké krajiny přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205-1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit. Prvky, které cisterciáckou krajinu utvářejí, jsou představovány v logických celcích a jsou zasazeny do historických, hospodářských a kulturních kontextů. Poutavost knihy je založena na fotografiích Tomáše Vrtala a ilustracích Borise Jirků. Galerie velehradské cisterciácké krajiny tedy přináší zážitek z krásy, která je prohloubena poznáním. Inspiruje k putování, návštěvě míst poznamenaných činností mnichů i péči o krajinu, kterou jsme po nich zdědili.


Dne 20. 6. 2022 se uskuteční jednání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Dne 16. 5. 2022 se uskuteční jednání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Dne 25. 4. 2022 se uskuteční jednání Výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je prosíme na info@maticevelehradska.cz      Vaše sdělení bude projednáno na setkání Výboru.


Modlitba za Ukrajinu

V tyto dny poznamenané válkou na Ukrajině se modlíme k Panně Marii Matce jednoty křesťanů, aby přestal bratrovražedný boj a zavládl mír: Maria, Matko žádoucí, Tys královna všemohoucí, prosiž za nás za křesťany, svého Syna Hospodina, Kyrie eleison!

V modlitbě se obracíme také na svaté Cyrila a Metoděje, z jejichž pokladu víry čerpá církev jak na Východě, tak na Západě, svatého Prokopa, jehož žáci udržovali těsné pouto s Kyjevskou Rusí.

O přímluvnou modlitbu prosíme také sv. Josafata Kunčeviče, baziliánského mnicha, mučedníka jednoty, jehož ostatky na Velehradě uchováváme.

Orodujte za nás!

V důvěře v přímluvnou modlitbu všech obětí z řad kněží, řeholníků a řeholnic komunistického režimu v českých zemích, na Slovensku a v celé východní Evropě se modleme za ukončení války. Byli pronásledováni, mučeni, odsouzeni k smrti nebo do vězení. Zachovali věrnost církvi a jejím pastýřům a vytrvali až do konce ve víře a naději v Boží nekonečné milosrdenství. S důvěrou volejme k řeckokatolickým mučedníkům, kteří apoštolsky působili v první polovině 20. století na území Ruska, Ukrajiny, Východního Polska a Slovenska a kteří byli velehradskými poutníky:

blahoslavený Josafate Kocylovský,
blahoslavený Grigoriji Lakoto,
blahoslavený Mikuláši Čarneckyj,
blahoslavený Leonide Fjodorove,
blahoslavený Dominiku Trčko,
blahoslavený Pavle Gojdiči
blahoslavený Vasile Hopko,
Orodujte za nás!

O přímluvnou modlitbu prosíme také ctihodného arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se otcovsky ujímal válečných uprchlíků v době 1. světové války. Duchovně se spojujeme s kardinálem Tomášem Špidlíkem, kterému leželo na srdci Rusko a celý křesťanský Východ.
Orodujte za nás!

Spojme se duchovně se všemi poutníky putujícími na Velehrad a modleme se:

V jednotě se všemi křesťany všech vyznání a především se všemi křesťany východní tradice, kteří spolu s námi prožívají v celé Evropě těžkou zkoušku válečných útrap, tě milosrdný Bože prosíme: Pane, smiluj se.

- za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.
- za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech křesťanů
- za ukrajinský lid, aby obstál v hodině těžkých zkoušek
- za ruský lid, aby se nenechal vést falešnými pastýři a rozpomenul se na poselství evangelia
- za nemocné a trpící, za zraněné, za uvězněné a zajaté - za konec všech jejich trápení a za jejich spásu.
- za pozůstalé, zejména děti bez otců a matek
- za rodiny bez domova, válečné uprchlíky
- za tento chrám a za všechny, kteří do něho přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží, i za všechny chrámy křesťanského Východu a Západu
- za naši vlast a za náš národ a za všechny, kteří mu slouží
- za naše farní společenství a všechny velehradské poutníky z českých zemí, ze Slovenska, Polska, Podkarpatské Rusi a ze všech slovanských zemí, kteří přijali víru hlásáním svatých Cyrila a Metoděje

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.


Valná hromada Matice velehradská 13.2.2022

10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
13:00 Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
- přivítání (Mons. Jan Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2022
- zpráva o hospodaření Matice velehradské
- seznámení účastníky s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky, volba
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- představení nových expozic ve velehradském klášteře
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil
16:00 Závěrečné požehnání


Akce Matice pro rok 2022

13.2.   Volební valná hromada Matice velehradské (dle aktuálních epidemiologických opatření, příp. náhradní termín)
6.3.  
Křížová cesta v bazilice
10.7.  
Přednáška Petra Hudce na téma Velehradský unionismus
12.8.  
Program k výročí 800. let od úmrtí zakladatele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha (přednášky a zádušní mše svatá)
15.8.  
Pouť Matice velehradské (mše svatá, divadlo O Smolíčkovi (Kamil Koula) a odpoledne her pro děti)
27.8.  
Hudební festival Šroubek, kapela BraAgas, kapela Kapucíni & Stanley, Pokus o Hukl
27.8.  
Pěší hvězdicová pouť
26. - 28.9.  
Svatováclavská pěší pouť

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.


XII. svatováclavská pěší pouť
Velehrad - Sv. Hostýn 2021

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

neděle 26. 9.
9:00 registrace na infocentru, nakládání zavazadel u VDCM
10:00 mše sv. ve velehradské bazilice
11:30 vycházíme od kříže sv. Jana Pavla II.
19: 00 příchod do Otrokovic a nocleh, po cestě oběd a večeře z vlastních zdrojů

pondělí 27. 9.
ranní modlitba ke sv. Vojtěchu a všem národním patronům
mše sv. ve Štípě, večeře, nocleh

úterý 28. 9.
7:00 odchod na Sv. Hostýn
9:00 Lukoveček
14:45 zakončení mší sv. na Svatém Hostýně

- poutníky doprovází kněz
- těžší zavazadla jsou převezena doprovodným vozidlem
- Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky do 24.9. ve velehradském infocentru info@velehradinfo.cz nebo tel.: 571 110538


Hudební festival Šroubek

V sobotu 21. srpna 2021 se na Velehradě uskuteční XV. ročník hudebního festivalu Šroubek, kterému tvoří působivé prostředí nádvoří velehradské baziliky.

Vystoupí na něm autorská dvojice Josef Fojta a Emanuel Míšek a písničkářka Martina Trchová doprovázená Lukášem Moravcem.

Dramaturgickým záměrem festivalu je nechat na Velehradě spojeném s počátky národní kultury zaznít písním v podání hudebníků, pro které je důležité sdělení. Současně také dát prostor méně známým, nicméně pozoruhodným hudebníkům. Josefa Fojtu mohou posluchači znát ze sestavy Hradišťanu (klávesy, perkuse). Společně s textařem Emanuelem Míškem vytvořili již tři hudební nahrávky, z nichž budou vybírat písně pro potěchu dětí i dospělých. Písničkářka Martina Trchová má za sebou již řadu hudebních projektů a s triem získala v roce 2016 žánrovou cenu Anděl za CD Holobyt. Na Velehradě vystoupí sólově, přičemž u některých písní ji doprovodí na kytaru a pozoun Lukáš Moravec.

Koncert bude začínat v 19:00 a za příznivého počasí se uskuteční v nádvoří (pódium bude v poutním ambitu). V případě deště se akce přemístí do sálu v průčelí nádvoří.

Festival Šroubek pořádá spolek Matice velehradská.

Vstupné je dobrovolné.


Pouť titulární slavnosti baziliky
a pouť Matice velehradské 15. srpna 2021

V neděli 15. srpna 2021 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá

14:00 Pohádka z budíku v podání Teátru Pavla Šmída v Zimním sále SGV

15:00 Kejklířské odpoledne s Tatíčkem Stojanem v ambitechMatice velehradská zve na svoji Valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 11.7.2021

10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia
Velehrad (vstup se nachází napravo od průčelí baziliky)
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
13:00 Zahájení Valné hromady v jídelně Stojanova gymnázia
- přivítání (Mons. Jan Peňáz)
- slovo zástupce otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2021
- zpráva o hospodaření Matice velehradské
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- usnesení Valné hromady
14:30 přednáška Miroslava Herolda SJ, O letošních jubilantech Ludmile a z Nepomuka Janu
16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)v neděli 11.7.2021 při Malé pouti.Požehnání Památníku návštěvy Jana Pavla II.

Obec Tupesy zve na požehnání Památníku návštěvy
Jana Pavla II.

30. května 2021

     15:00 mše svatá v kapli v Tupesích, hlavní celebrant
     Mons. Josef Hrdlička, následný průvod k památníku

     16:30 odhalení a požehnání památníku Jana Pavla II.
     u fotbalového hřiště


Akce Matice pro rok 2021

21.2.   Křížová cesta v bazilice od 14:15 vedená členy MV
30.6.  
Pouť ze Svatého Kopečka na Velehrad
11.7.  
Valná hromada Matice (přesunutá) a kulturní program v rámci Malé pouti
15.8.  
Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 divadelní představení (Teátr Pavla Šmída) a odpoledne pro děti
23. - 28.8.
   XXI. Hvězdicová pěší pouť
21.8.  
Hudební festival Šroubek
26. - 28.9.  
XII. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn
6.11.  
XIII. Cisterciácká pečeť - mezinárodní soutěž a výstava mešních a košer vín

Valná hromada Matice velehradské se neuskuteční v tradičním únorovém termínu (Zimní pouť) vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření s největší pravděpodobností neumožní sdružování více osob. Bude realizována v náhradním termínu o Malé pouti 11. července. S podrobným programem seznámíme členy Matice prostřednictvím předpouťového pozdravu. Děkujeme za pochopení.

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.


4. ekumenická pouť jižní Moravou  L. P.  2021

4. ekumenická
pouť jižní Moravou L. P. 2021

Matice velehradská, ŘKF u sv. Tomáše v Brně a Brněnský
seniorát Českobratrské církve evangelické zvou na pěší pouť z Klobouk u
Brna do Žarošic v sobotu 17/4 2021. Datum může být změněno s ohledem platné
předpisy.

Proto dodáváme:
Dá-li Pán Bůh.

Podrobnosti o minulých ročnících najdete zde www.Pojďme spolu.cz

Časem tam budou i podrobné pokyny pro letošní ročník.XI. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2020

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.


PROGRAM:

sobota 26.9. 2020
v 9 mše sv. ve velehradské bazilice, pak nakládáme
nejpozději v 11 hod. vycházíme od kříže sv. Jana Pavla II.
v 19 h. příchod do Otrokovic a nocleh, po cestě oběd a večeře z vlastních zdrojů nebo z obchodů

neděle 27.9.
mše sv. v 7.30 v Otrokovicích
večeře a nocleh ve Štípě

pondělí 28. 9.
snídaně ve Štípě, nejpozději v 7 odchod na Sv. Hostýn
kolem 9. hodiny Lukoveček
na Sv. Hostýně zakončíme účastí na pravidelné odpolední mše sv. v 15.15

Kněz doprovází poutníky v sobotu dopoledne a v pondělí.

Doprovodné vozidlo vždy převeze těžší zavazadla na místo noclehu (řidiči rádi přispějeme na pohonné hmoty). Spíme na karimatkách, na nocleh také přispějeme, stejně jako na nákup potravin k teplé večeři a snídani.

DO DUCHOVNÍHO POUTNÍHO RANEČKU

naskládáme tyto modlitby:
1) na poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈
2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu
3) s prosbou za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci
4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

Po cestě se modlíme
celý růženec na tyto úmysly
(s rozjímáním podle Písma sv. tzv. biblický - hledej zde https://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/biblicky-ruzenec-nove-vydani/

Dopoledne
Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne
Bolestný růženec
- za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec
- za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.


Hudební festival Šroubek 19. srpna 2020

Dne 19. srpna 2020 se na Velehradě uskuteční hudební festival Šroubek.

V letošním roce vystoupí Pavel Helan, Ponk, THECOFFEES.

Začátek festivalu je v 19:00.

Za příznivého počasí bude podium připraveno v poutním ambitu.

V případě deštivého počasí se festival koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu.

Vstupné je dobrovolné.


Pouť titulární slavnosti baziliky
a pouť Matice velehradské 15. srpna 2020

V sobotu 15. srpna 2020 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou

14:00 dětská loutková pohádka  "Šípková Růženka" v podání Víti Marčíka v Sále kardinála T. Špidlíka SJ ve Velehradském domě sv. CM

15:00 "Zábavná kola" a další program


Přijměte srdečné pozvání na pouť a přijďte prožít se svými dětmi, vnoučátky nebo třeba i sami jeden pěkný prázdninový den na Velehradě.

Bude čas i na popovídání. :-)


Malá pouť  12.7.2020

Mše svaté v bazilice budou v

7:30
10:00    Hlavním celebrantem mše sv. bude biskup Antonín Basler
15:00

V den tzv. Malé pouti, zveme na tradiční přednáškovou besedu s projekcí reportážního filmu z roku 1990: Jan Pavel II. na Velehradě.

Beseda pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli 12.7.2020 v 16:30 v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Zimní pouť se uskuteční v neděli 16. 2. 2020. Pontifikální mši svatou k 1151. výročí úmrtí sv. Cyrila bude slavit otec biskup Josef Nuzík ve velehradské bazilice v 10:00. Týž den se v Zimním sále na Stojanově gymnáziu koná od 13:00 valná hromada Matice velehradské.

Cisterciácká pečeť - XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín


Cisterciácká pečeť se uskuteční 16.11.2019 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad od 16 hodin.


Program:

16:00 vyhlášení výsledků a předávání ocenění

16:30 zahájení degustace

17:30 cimbálová muzika Cifra


Vstupné 350 Kč zahrnuje degustační sklenici a katalog.


České nebe září - koncert ke cti svaté Anežky České

Unikátní hudební projekt "České nebe září", který se letos stane součástí národní poutě do Říma, zavítá o několik dní dříve také             do Olomouce. Koncertu, který je součástí letošní připomínky 30 let    od svatořečení Anežky České a pádu komunismu, bude v pátek          1. listopadu 2019 předcházet také mše svatá v katedrále.

Více informaci naleznete na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého. Odkaz zde: https://www.ado.cz/2019/10/15/ceske-nebe-se-rozzari-nad-poutniky-v-rime-i-olomouci/


Dne 14.10.2019 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.

Hudební festival Šroubek 24. srpna 2019

Dne 24. srpna 2019 se na Velehradě uskuteční již po třinácté hudební festival Šroubek.

V letošním roce přijali na Velehrad pozvání česká písničkářka Lucie Redlová, Anděly ověnčené trio Žamboši a česká zpěvačka, skladatelka a textařka Lenka Lichtenberg Hartlová, žijící v kanadském Torontu.

Začátek festivalu je v 19:00.

Za příznivého počasí bude podium připraveno v poutním ambitu.

V případě deštivého počasí se festival koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu.

Vstupné je dobrovolné.

Pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské 15. srpna 2019

Ve čtvrtek 15. srpna 2019 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

14:00 dětské loutkové představení vypravěče pohádek Dana Taraby "Pták Ohnivák a liška Ryška"

15:00 „Balónkový klaun” v podání Dana Taraby a odpoledne plné zábavy nejen pro děti na téma "Kdo hledá, nalézá"


Přijměte srdečné pozvání na pouť a přijďte prožít se svými dětmi, vnoučátky nebo třeba i sami jeden pěkný prázdninový den na Velehradě.
Bude čas i na popovídání. :-)

Záznam z žehnání soch sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2019


Otec biskup Antonín Basler požehnal při velehradských slavnostech 5. července sochy sv. Cyrila a Metoděje před novokněžskou mší svatou.

Poděkování patří všem, kdo toto dílo podpořili jak duchovně, tak také finančně. Velké Pán Bůh zaplať.

Odkaz na záznam z žehnání soch naleznete zde: https://youtu.be/Ahz3nNtn0jM


Odkaz na foto ze žehnání soch a novokněžskou mši svatou naleznete na webu Člověk a víra:

     Pozvánka na žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje

Žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje proběhne 5.7.2019 od 8 hodin, pokračovat bude mší svatou v 8:30. Žehnání proběhne ve vstupním prostoru před nikami se sochami. Uctivě zveme všechny členy Matice, dárce a přátele Velehradu! Zvláštní pozvání patří místním občanům Velehradu!

Sochy sv. Cyrila a Metoděje již na Velehradě!

24.6.2019 proběhla instalace soch sv. Cyrila a Metoděje na vstupní pilíře poutního areálu na Velehradě. Upřímně se radujeme, že se díky štědrým dárcům, jak členům Matice velehradské, tak také dalším přátelům Velehradu podařilo dílo dokončit právě u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jsme rovněž vděčni za veškerou modlitební podporu.

Odkaz na foto Člověk a víra zde:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/426908ea-abd3-4db6-a78a-f00bbf4b5abf

foto: František Ingr


Odkaz na foto Slovácký deník zde:

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/sochy-sv-cyrila-a-metodeje-uz-vitaji-poutniky-velehradu-20190625.html

foto: Zdeněk Skalička

Malá pouť  7. 7.

Součástí nedělního programu bude mimo jiné přednáška historika Michala Pehra na téma: Velehrad v dějinách politického katolicismu.


DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Dny lidí dobré vůle a Národní pouť se blíží.

Více informací naleznete zde: www.velehrad.euSbírka na sochy sv. Cyrila a Metoděje je ukončena! Díky za modlitby a štědrost všem přátelům Velehradu!
Arcibiskupství olomoucké společně s Maticí velehradskou jsou vděčni všem dárcům a přátelům Velehradu, kteří svou štědrostí a modlitbami pomohli dílo zafinancovat. Sbírka probíhala v letech 2017-2019 a zapojilo se do ní více než 130 fyzických osob, množství členů Matice velehradské a mnoho českých i zahraničních poutníků. Sochy podpořili také členové několika dalších moravských matic a farností. Celková cena sochařského díla je 688 500,--, která je souhrnem těchto prací: přípravné práce, průzkumy, projekční práce, materiál včetně dopravy v lomu, kamenosochařské opracování v kamenické dílně, předlohy pro kamenosochařské zpracování, doprava a montáž, úprava pilíře, informační tabule, pomocné práce, celková koordinace. Uhrazeny byly zatím čtyři faktury (110 000,--, 200 000,--, 130 000,--, 120 000,--). Poslední pátá faktura ve výši Kč 128 500,-- bude ze sbírkového konta uhrazena po předání a převzetí díla objednavatelem v průběhu měsíce června. Radujeme se, že nové sochy budou v čase velehradské poutě vítat poutníky u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a vytvoření samostatné církevní provincie v čele se sv. Metodějem (869).

Poděkování patří Mons. Janu Peňázovi a TV Noe za propagaci sbírky.
-
Současný stav prací:
Začátkem května již mohli návštěvníci Velehradu zaznamenat drobný stavební ruch kolem vstupní brány. Připravovaly se kamenné konzoly, na které během měsíce června budou osazeny nové sochy sv. Cyrila a Metoděje.Autor s kameníkem nyní pracují na kopírování hlav, které následně budou propracovány v detailu. Čeká je pár týdnů intenzivní práce, kdy ještě bude potřeba dokončit detaily rukou, berly, svitku a obličejů.
V sobotu 27.4.2019 bude v 11:00 mše svatá k výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Nuzík.

Poutní zájezd na Sv. Hostýn 28.4.2019

Kdo z Vás by chtěl prožít neděli Božího milosrdenství na krásném poutním místě, neváhejte a přidejte se k nám.
Dne 28.4.2019 pořádáme poutní zájezd na Svatý Hostýn. Koná se tam již VI. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC. Doprovázejícím duchovním bude P. Josef Čunek SJ.


Odjezd autobusu na Sv. Hostýn:

 • 8:00 z Velehradu
 • 8:05 z Modré
 • V případě zájmu i ze Starého Města od kostela sv. Ducha a vlakového nádraží.

Odjezd autobusu ze Sv. Hostýna: 15:00

Návrat kolem 17:00 na Velehrad.

Cena pro dospělé 100,- Kč, pro děti a studenty 50,- Kč. Zahrnuje pouze dopravu. Oběd si každý zajišťuje sám.
Přihlašování je možné na infocentru Velehrad nejpozději do 18. dubna.
Tel. kontakt: 571 110 538,  info@velehradinfo.cz
Divadelní inscenace „Eliška”, o milosrdenství, mozolech a bezedném srdci

Uskuteční se v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ dne 16.3.2019 od 16:00. Vypráví životní příběh silné křehkosti a nezlomné víry S. Elišky Pretschnerové OSF. Inscenace je plná gest a symbolů.

Divadlo hraje skupina mladých umělců z Prahy a cestují s ním po mnoha místech naší země. Doprovází je sestra Zdislava Nosková OSF, která je postulátorkou beatifikačního procesu sestry Elišky (1911 - 1993, www.eliskaosf.cz).

16:00 úvodní slovo S. Zdislavy Noskové OSF
16:30 divadelní inscenace

Doporučené vstupné 100 Kč
Gregoriánské melodie pro postní dobu

22. - 24.3. 2019 se na Velehradě uskuteční seminář gregoriánských zpěvů. Jádro chóru budou tvořit členové sboru "Conventus choralis" vedeného Mgr. Filipem Srovnalem.
Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské

Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2..Zveme vás do baziliky k účasti na mši sv. v 10:00. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Mši sv. bude přenášet TV NOE.

Tentýž den se od 13:00 koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu Valná hromada Matice velehradské, která bude volební.Dne 14.1.2019 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Sbirka pro sochy CM na Velehradě

Pokračuje veřejná sbírka na pořízení soch sv. Cyrila a Metoděje, které by měly být odhaleny při národní pouti L.P. 2019.

Ke zhlédnutí zde


Aktuální stav sbírky můžete sledovat zde:
K 31.10.2018 se vybralo 305 614, 81 Kč. Srážková daň + poplatky činí 59,38 Kč. Zatím uhrazeny dvě dílčí faktury v částce 310 000 Kč (jelikož nebyl dostatek vybraných financí, musela být na úhradu poskytnuta také půjčka, která pokryla rozdíl chybějících financí). Ještě zbývá vybrat 382 825,81 Kč. Cílová částka je 688 500,- Kč.


Členové výboru Matice velehradské navštívili v Blansku autory nových soch pro Velehrad

Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, Matky Unie, podařilo vybudovat Poutní cestu růžence. Požehnal ji arcibiskup Jan Graubner v roce 2010, stála skoro 3 miliony a navrhl ji Milivoj Husák z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce vytesal Josef Kozel z Klepáčova                 u Blanska.

Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí poutního areálu. Zde bylo třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo Arcibiskupství olomoucké, které do komise samozřejmě pozvalo i zástupce Matice. Byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka za necelé tři čtvrtě milionu. Matice pak vyzvala své členy a přátele k finanční pomoci.

Ukázalo se však, že to je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné sbírky. Proto se všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro veřejnou sbírku zvláštní účet. Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy vybrala. Teď už se přispívá přímo na účet 44336622/0800, který je pro potřeby sbírky veden u České spořitelny. Dary zaslané Matici pro tento účel jsou tam pravidelně odesílány. Prozatím byly uhrazeny dvě dílčí faktury za 310 tis.

Financí stále není dostatek. Proto jsme požádali o pomoc s propagací sbírky Televizi Noe a s ní navštívili autory díla. Natáčení proběhlo v Blansku ve venkovním atelieru kameníka Jana Leitgeba, který s autory návrhu spolupracuje. Před mnoha měsíci sem byly přivezeny dva bloky vytěženého vyhnanovského pískovce a podle modelů a plánů, které dodala autorská dvojice, pan kameník Leitgeb průběžně pracuje na hrubé podobě soch. Autoři ji pak doladí. Podle jejich slov je ještě dost času, aby se dílo stihlo dokončit a instalovat v roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na rok 2019.

Vyhnanov není daleko od Božanova, jsou to všechno lomy kolem Hořic ve východních Čechách. Božanovský pískovec je hrubozrnný, ten z poměrně nového lomu ve Vyhnanově naopak jemnozrnný. Božanovský pískovec má zrníčka písku stmelená vápencem, ten náš křemenem. Je tedy mnohem vhodnější, z velmi podobného druhu kamene jsou i proslulé Braunovy sochy v Kuksu.

Jen ještě najít vhodný počet dárců. Všem jim, minulým, současným i budoucím Pán Bůh zaplať.

Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

Martin Kučera, koordinátor sbírky a člen výboru Matice velehradské


Sochy pro Velehrad

S každým úderem dláta se ze dvou kamenných bloků, umístěných v dílně kameníka Jana Leitgeba v Blansku, dál rodí postavy svatých Cyrila a Metoděje, které po dokončení mají zdobit vstup do poutního areálu na Velehradě. Průběh prací dokládá krátká fotogalerie.

"Na přelomu října a listopadu má být dokončeno otečkování obou postav, zatím bez detailu obličeje. Poté se kameny položí do šikmé polohy a bude se, už bez lešení, pokračovat na tečkování obličejů," uvedl spoluautor uměleckého návrhu soch Vladimír Matoušek a vysvětlil: "Tečkování je kopírovací metoda s ověřením jednotlivých bodů při odsekávání kamene podle modelů. Když je dílo takto otečkováno, zbývá na něm již minimum přebytečného materiálu (1 - 4 cm)." Celé dílo by podle něj mělo být dokončeno na jaře příštího roku.

Financování projektu má podpořit veřejná sbírka, kterou za tímto účelem vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké. "Náklady na dílo jsou vyčísleny na 688 500 Kč, vybráno zatím máme méně než polovinu," upřesňuje koordinátor sbírky Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice velehradské z.s.

 • Vážení přátelé Matice velehradské z.s., IČ: 270 49 825, se sídlem U Lípy 302, 687 06 Velehrad, zpracování osobních údajů provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.Dne 26.11.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Dne 17.9.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz 

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru. IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 28.09.2018 - 30.09.2018

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz

 • Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 200 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
 • Vycházíme v pátek 28. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice - mše sv. bude už v 10 hod. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 27. na 28. září).
 • Trasa dlouhá 61 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
 • První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda.
 • Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, první den je večeře z vlastních zásob. Druhý den je snídaně a teplá večeře.
 • Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky, karimatky) bude převážet doprovodné vozidlo.
 • Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
 • Poutníky bude doprovázet kněz první dva dny.

Popis cesty:

Pátek 28. 9. 2018 - 22 km
10:00 mše sv. v bazilice
11:30 - 12:00 - předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě.
12:00 h společná modlitba Anděl Páně a odchod poutníků z baziliky  - Jalubí, Huštěnovice, Napajedla

 • Nocleh v Pohořelicích v prostorách fotbalistů, večeře z vlastních zásob!!!! Bude možno si udělat čaj.

Sobota 29. 9. - 21 km  
7:00 ranní modlitba, skromná snídaně,
8:00 odchod  z Pohořelic
před 9. hodinou zastávka v Oldřichovicích u sv. Zdislavy,
oběd samostatně někde ve městě Zlíně,
odpoledne příchod do Štípy, ubytování ve skromných podmínkách - farní prostory
17:00 - mše svatá pro poutníky
18:15 teplá  večeře, pak využití "tiché nabídky" poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka vzhledem k náročnému programu následující den

Neděle 30. 9. - 18 km
5:45 budíček, hygiena, balení,
6:30 snídaně, následně modlitba v kostele
6:55 a požehnání na cestu a pokračování poutě
8:45 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob
13:00 optimistický odhad příchodu na Sv. Hostýn
13:00 - 13:45 svátostné požehnání, během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku (přivítání poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)
14:45 růženec v bazilice
15:15 mše svatá v bazilice - budou tam i poutníci z Valče se svým knězem, velkým poutníkem o. Michalem

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Sv. Hostýna  odjíždí nedělní autobus na nádraží v Bystřici v 16:00 - 16:45 a 17:35, na něj tam navazuje vlak, autobus do Hranic odjíždí v 16:38 a 17:40 a autobus do Zlína v 16:30 a 17:35, s přestupem v Holešově v 16.59 a 18:00)

Dotazy, návrhy, připomínky prosím všechny na adresu penaz.vm@seznam.cz

Zatím je nás 15 přihlášených a osobní auto jako doprovodné vozidloHudební festival Šroubek

12. ročník hudebního festivalu Šroubek se uskuteční   25. 8. 2018 od 19:00 hodin v prostorách ambitů před velehradskou bazilikou.

Pozvání na Velehrad přijal tentokrát písničkář, zpěvák, kytarista Pavel Helan; hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel Roman Dargoun a folkrocková skupina Jarret.

Festival proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Vstupné je dobrovolné •                            XVIII. Hvězdicová pěší pouť na Velehrad 2018

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež
s dodatkem patrona poutníků sv. apoštola Jakuba 4,15 Dá-li Pán ...

Téma naše: Církev a vlast
Téma celocírkevní: Evangelium rodiny - radost pro svět.

Pondělí 20.8. - sobota 25.8.2018

Při 18. pouti vycházíme z 18 míst:

Přípravná etapa: neděle 19.8. Cyrilometodějská lípa mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy - Nové Veselí 5,2 km; Radešínská Svratka - Vítochov 18 km

Pondělí 20.8. Nové Veselí(1), Vranov n. D.(2), Vítochov(3), Sebranice (4),

21.8. pokračujeme dál z Vel. Meziříčí, Znojma a Olešnice,::

22.8. Olomouc (5), Brno Bystrc (6), Mikulov (7), Prostějov (proud z Levého Hradce) (8), Valašské Meziříčí (9)

23.8. Skalica (10), Ratíškovice (11), Ostrožská Lhota (12), Slavkov u Brna (13)

24.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic (14)

25.8. Uh. Brod (15), Nedachlebice (16), Veselí n. M. (17), Uherské Hradiště (18)

ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes

Na Velehradě v sobotu 25. 8. 2018

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
11:30 mše sv. - slouží o. biskup Pavel Posád
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na již XI. hudební festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky: Mons Jan Peňáz, https://www.poutnik-jan.cz/ P. M. Dunda, https://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz


Pokud by se chtěl někdo přidat i jeden den, třeba ten poslední v sobotu, jste vítáni. Na poslední úsek putování je možné  se napojit v Tupesích cca v 9:00.
Pouť Matice velehradské 15.8.2018

Dne 15.8.2018 se bude konat pouť Matice velehradské. Bude zahájena mší svatou v 10:00 hodin ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterou bude slavit otec biskup Antonín Basler.

Odpoledne bude patřit dětem. Ve 14:00 hodin je pro ně připraveno divadlo "Kouzelná kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel" v podání komedianta, klauna a kejklíře Vojty Vrtka. Divadlo proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia. Srdečně zveme nejen děti, ale také jejich rodiče, babičky a dědečky.

Poté budou od 15:00 hodin následovat žonglérské dílničky a spoustu další zábavy a legrace na dalších stanovištích, kde děti čeká "Kuličkohraní". Všechny aktivity budou probíhat v klášterních zahradách (vstup od hlavní silnice směrem na Tupesy naproti morovému sloupu nebo ze Zimního sálu Stojanova gymnázia).

Pro členy Matice bude v tento den vstup do expozic ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a do podzemí baziliky po předložení členského průkazu zdarma.

Přijeďte s námi prožít pěkný den, my se na vás všechny těšíme.


Práce na nových sochách věrozvěstů zdárně pokračují

Velehrad a sv. Cyril a Metoděj patří nerozlučně k sobě, protože Velehrad víry i Velehrad poutníků tvoří jedno a totéž dědictví otců. A co může být příznačnějšího a přirozenějšího, než že poutníka přicházejícího na Velehrad v branách poutního areálu symbolicky vítají právě sochy sv. Cyrila a Metoděje a svou přítomností i beze slov mluví jasně...

Víra je tak vzácný poklad, že pro ni stojí za to opustit mnohé další a vydat se na životní cestu tento poklad hledat, jako to před staletími pro nás udělali právě slovanští věrozvěstové. Ať nám to pohled na jejich tichou a skromnou přítomnost v branách Velehradu stále připomíná. Proto se obracíme na každého s prosbou o pomoc při dofinancování nových soch těchto našich národních světců.

Práce na sochách postupují. Na díle průběžně pracuje kameník Leitgeb, aktuální postup prací ilustrují přiložené fotografie. "Postava Konstantina-Cyrila je již otečkována. Modely jsou zatím kopírovány s dřevěnými hlavami s body pro hrubou orientaci, pro detailní práci budou pak nahrazeny sádrovými - aby se předčasně nerozbily. Přesné ořezání podstavců pod sochy - pro zazdění do pilířů - plánuje pan kameník na září," popisuje současný stav zakázky jeden ze spoluautorů, sochař Vladimír Matoušek.

Svůj příspěvek můžete poslat na sbírkové konto 44336622/ 0800 nebo vložit do kasičky na Velehradě či v olomoucké katedrále. Všem dárcům z celého srdce upřímně děkujeme.

Lubomír Nágl, Martin Kučera


Malá pouť se uskuteční v neděli 8.7.
Vedle duchovního programu návštěvníky Velehradu čeká od 16:00 přednáška doc. Lubomíra Tyllnera na téma: "P. František Sušil a lidová píseň".


Dne 18.6.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice velehradské z.s.

Vážení přátelé Matice velehradské z.s., IČ: 270 49 825, se sídlem U Lípy 302, 687 06 Velehrad, zpracování osobních údajů provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.


Francouzi přijedou se zvonem na Velehrad

VE ČTVRTEK 17.5. v 10:00 se Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou setkají se studenty Stojanova gymnázia, v poledne budou NOVÝM ZVONEM zvonit k modlitbě Anděl Páně u kapličky Pražského Jezulátka, kterou L.P. 2007 zbudovali nedaleko baziliky.

Zveme farníky i poutníky.

Pak je mše sv. pro ně i pro ostatní poutníky v kapli Panny Marie, Matky jednoty, v 15:00 korunka Božího milosrdenství v klášteře sester sv. Cyrila a Metoděje a pak tam beseda s poutníky, přístupná všem. Možno jít do baziliky: 17:20 májová, 18:00 mše sv. a pak adorace. Francouzští poutníci přespí na Velehradě a v pátek brzy ráno odjedou do Ottobeuren v Bavorsku.

Zvon je odlit pro kapli sv. Hilaria v Provensálsku, která byla postavena v 6. století, z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby viz https://route-europe-chretienne.fr/spip/spip.php?article287  a kterou opravuje a do původního a funkčního stavu uvádí francouzské poutní hnutí La Route de l´Europe chrétienne (založili manželé Robert a Claudia Mestelan-ovi z Velleronu v départementu Avignon, dárce poutních zastavení v každé ze zemí bývalého kom. bloku - na Velehradě kaple s Pražským Jezulátkem.) Najdete zde: https://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/francouzi-postavili-28-zastaveni-poutni-cesty-krstanskou-evropou/ Pak založili další sdružení pro opravu té kaple sv. Hilária - a proto chtějí s novým zvonem odlitým v Polsku a požehnaným u první kapličky, která byla postavena ve Wadowicích - rodišti sv. Jan Pavla II., objet postupně všechny kapličky.


Dne 14.5.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Dne 23.4.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz.                    Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Poutní zájezd 1.5.2018 do Ždáru na Sázavou a do Křižanova

Matice velehradská pořádá 1. května 2018 poutní zájezd do Ždáru nad Sázavou a do Křižanova.             
V doprovodu Mons. Jana Peňáze navštívíme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál žďárského zámku (bývalý cisterciácký klášter) a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kde bude sloužena mše svatá.
Odkaz na poutní místo zde: https://www.zelena-hora.cz

Druhým místem zájezdu bude památník sv. Zdislavy v Křižanově, kde nám podá výklad paní Nila Vodičková (iniciátorka výstavby plastiky).

Cena zájezdu je 500,- Kč dospělí, 300,- Kč děti a studenti. Částka zahrnuje dopravu a oběd.

Přihlašování je možné nejpozději do 22.4.2018 na infocentru Velehrad.
tel.: 571 110 538 nebo: info@velehradinfo.cz


Pouť moravských Matic

Matice zašovská zve na 5. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC, která se bude konat v neděli 15.4.2018              v Zašové. V minulém roce byla hostitelem Matice velehradská. Letošní pouť organizuje                      Matice zašovská spolu s Maticí radhošťskou.

Kdo z Vás by měl zájem se pouti individuálně zúčastnit, ať se přihlásí kvůli zajištění obědu nejpozději do 25. března 2018 na: info@maticevelehradska.cz nebo na tel.: 733 742 404

Program:

10.30 mše svatá v chrámu Navštívení P. Marie (Mons. Jan Peňáz)
11.30 seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně
12.10 prohlídka areálu trinitářského kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu
13.00 přivítání poutníků starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy matic
14.00 představení Matice zašovské a radhošťské
14.15 seznámení s historií trinitářského řádu - výklad s promítáním
14.30 církevní turistika - prezentace zajímavých míst v okolí
14.45 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
15.00 odpolední káva a beseda

Na závěr společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody.

www.maticezasovska.cz


Mysterium světla 11. 3. 2018

Matice velehradská zve na postní představení Divadla Víti Marčíka Mysterium světla. Divadlo proběhne v neděli 11. března 2018 od 16.30 hodin v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jedná se o zcela nové zpracování. Základem textu jsou pašije podle Jana a mysterium vzkříšení. Představení je určeno široké veřejnosti od 12 let.

Vstupné 60,- Kč, děti do 10 let zdarma.


Zimní pouť a Valná hromada 11. 2. 2018

Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním celebrantem mše svaté v 10:00 hodin bude otec biskup Antonín Basler.

Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia.

6. 2. 2018 - spuštěn nový web, původní web můžete spustit zde