Stojanov - dílo z lásky podniknuté

Stojanov - dílo z lásky podniknuté

Kniha Stojanov: dílo z lásky podniknuté seznamuje s historií konání kněžských a laických duchovních cvičení na Velehradě i širším kontextem exercičního hnutí. Vyprávění o Stojanově zároveň zrcadlí pohnuté dějiny 20. století zahrnující dvě totality, které uskutečňování tohoto díla přerušily a současně vedly k jeho charitativní modifikaci. Přináší také souhrnné informace o roli Stojanova v životě církve po roce 1989, kdy se stal zázemím pro pořádání nejen duchovních cvičení a obnov, nýbrž také dalších setkání. Příběh Stojanova je vyprávěn především skrze život řeholnic z Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, které zde mohly a mohou díky Boží prozřetelnosti nepřetržitě působit. Jak tato osobní rovina, tak také přílohy s exercičními texty (včetně nového příspěvku prof. Pavla Ambrose SJ) činí z knihy něco víc než jen pojednání o historii. Vždyť dílo z lásky podniknuté "nadále divy činí". Kniha vycházející u příležitosti sta let od otevření domu má 224 stran a obsahuje bohatou fotodokumentaci. 

Prodejní cena knihy je 350 Kč. Objednat si ji můžete u Matice velehradské nebo zakoupit v informačním centru mna Velehradě.

Knihu si můžete objednat také zde.